Orientační nabídka


International


Hledat

Sociální sítě

Cesta: Titulní stránka > Ústecký kraj > Nabídka témat > Dotace > Oblast životního prostředí a zemědělství > Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
 

Životní prostředí a zemědělství

 
 
 

     

Dotace

 

Odbor životního prostředí a zemědělství v rámci své agendy vyhlašuje a následně zpracovává následující dotační programy:

 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025

 

Oblasti podpory v rámci tohoto Programu:

 

1)      Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje  

§   Kontakt: Ing. Michaela Sattlerová,  sattlerova.m@kr-ustecky.cz   , 475 657 268

2)      Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje

§        Kontakt: Ing. Michaela Sattlerová,  sattlerova.m@kr-ustecky.cz   , 475 657 268

3)      Podpora včelařů na území Ústeckého kraje (začínající a rozšiřující včelaři)

§   Kontakt: začínající včelaři Ing. Dagmar Hyblerová, hyblerova.d@kr-ustecky.cz , 475 657 170 

§       Kontakt: rozšiřující včelaři – Ing. Dominika Petráková,  petrakova.d@kr-ustecky.cz   , 475 657 426

4)      Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje

§        Kontakt: Ing. Michaela Sattlerová,  sattlerova.m@kr-ustecky.cz   , 475 657 268

5)      Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje

§   Kontakt: Ing. Michaela Sattlerová,  sattlerova.m@kr-ustecky.cz   , 475 657 268

 

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

 

Oblasti podpory v rámci tohoto Programu:


Dotační titul č. 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou,

Dotační titul č. 2: Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh.

§   Kontakt: Ing. Dominika Petráková,  petrakova.d@kr-ustecky.cz   , 475 657 426

 

Program  pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

§          Kontakt: Ing. Michaela Sattlerová, sattlerova.m@kr-ustecky.cz , 475 657 268

 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

 

Oblasti podpory v rámci tohoto Programu:

 

1)      Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu.

2)      Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

3)      Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.

§     Kontakt: Ing. Dagmar Hyblerová, hyblerova.d@kr-ustecky.cz , 475 657 170

 

Program pro podporu vodního hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2018 až 2025

§          Kontakt: Bc. Jiří Šír,  sir.j@kr-ustecky.cz  , 475 657 927

 

Náležitosti žádosti o dotaci:

Každé podání musí obsahovat samotnou žádost o poskytnutí dotace a povinné přílohy k žádosti, které jsou konkrétně specifikované v každém programu.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dotace a granty > Dotační politika > Dotační tituly Ústeckého kraje > Životní prostředí a zemědělství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies