Orientační nabídka


Sociální sítě

Cesta: Titulní stránka > Ústecký kraj > Nabídka témat > Dotace > Oblast životního prostředí a zemědělství > Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
 

Životní prostředí a zemědělství

 
 
 

     

Dotace


Odbor životního prostředí a zemědělství v rámci své agendy vyhlašuje a následně zpracovává následující dotační programy:


 1) Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020

 

Oblasti podpory v rámci tohoto Programu:


a) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje  

  b) Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje

  c) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje

  d) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje (začínající a rozšiřující včelaři)

  e) Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje


 2) Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let

     2014 až 2020


 Oblasti podpory v rámci tohoto Programu:


a) Dotační titul č. 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou,

b) Dotační titul č. 2: Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh.


3) Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 

    2014 až 2020             


 4)  Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025


Oblasti podpory v rámci tohoto Programu:


a) Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu.

b) Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

c)  Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.


 5) Program pro podporu vodního hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2018 až 2025


V rámci této působnosti KÚÚK, konkrétně odbor životního prostředí a zemědělství každoročně vyhlašuje výzvu k danému Programu, výše je u každého programu rozdílná a je dána buďto výší alokovaných finančních prostředků z rozpočtu kraje, anebo podle výše poplatků za odběr podzemní vody  a podle výše finančních prostředků za poplatky za znečištění ovzduší. Po vyhlášení výzvy odbor administrativně kontroluje každou žádost a v případě potřeby kontaktuje žadatele o opravu žádosti. Následně se připravují materiály do orgánů kraje (výběrová komise, Rada Ústeckého kraje, Výbor pro zemědělství a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje a Zastupitelstvo Ústeckého kraje). Dále dochází k vytváření jednotlivých smluv a jejich zasílání žadatelům. Posledním krokem je příjem závěrečných zpráv a vyúčtování, které jsou po obsahové a ekonomické stránce opět kontrolovány odborem ZPZ a následně dochází k proplácení dotace. Odborem ZPZ může být v případě potřeby také provedena místní kontrola realizovaného projektu.Náležitosti žádosti o dotaci:

Každé podání musí obsahovat samotnou žádost o poskytnutí dotace a povinné přílohy k žádosti, které jsou konkrétně specifikované v každém programu.

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dotace a granty > Dotační politika > Dotační tituly Ústeckého kraje > Životní prostředí a zemědělství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém