Orientační nabídka


 

Programové období 2021 - 2027

 
 
 

Veřejná zakázka na strategické posouzení vlivů na životní prostředí byla zveřejněna

 Zájemci mohou své nabídky podávat u zadavatele elektronicky do 11. 5. 2021, 12:00.

EU vlajka

V rámci příprav nového Programu spolupráce Česko-Sasko 2021-2027 je třeba provést strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). Jeho cílem je popsat přepokládané dopady Programu spolupráce na životní prostředí a zajistit vysokou míru ochrany životního prostředí v rámci tohoto dotačního programu. Přitom je třeba zanalyzovat alternativy vedoucí k zamezení, snížení a vyrovnání dopadů na životní prostředí.  Řídící orgán plánuje zadat SEA externímu zpracovateli. Zadávací dokumentace je od 20. 4. 2021 dostupná ke stažení na elektronické platformě pro veřejné zakázky  www.evergabe.de  .

Další informace:  Nové dotační období 2021-2027 (sn-cz2020.eu)


RE:START regionu - aktuální informace z tzv. Uhelných regionů

Restart

Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj prostřednictvím Úřadu vlády požádaly o finanční a systémovou podporu konkrétních opatření, která pomohou restartovat ekonomiku těchto regionů. Strategie hospodářské restrukturalizace a další aktuální dokumenty naleznete na webové stránce  www.restartregionu.cz 

Aktuálně: Výzva pro předkládání návrhů strategických projektů v návaznosti na Plán spravedlivé územní transformace - příjem návrhů do 30. 4. 2021


IROP 2021 - 2027 byl odeslán do Bruselu

IROP

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) uveřejnil novou verzi návrhu Programového dokumentu IROP pro období 2021-2027, která byla odeslána k připomínkám Evropské komisi. Tento dokument již obsahuje také finanční tabulky a indikátory.

Programový dokument (verze návrh 17. 3. 2021), Příloha 1 - Prioritní regionální silniční síť

Zdroj: Tisková zpráva IROP MMROperační programy přehledně

Leták fondy 2021+

Leták fondy 2021+ 2


Zdroj: MMR ČR, odkaz na článek / Letáky ke stažení    

Informační letáky a publikace k období 2021 - 2027


Dotace EU Na stránkách MMR ČR, resp. portálu www.dotaceeu.cz, jsou umisťovány infoletáky k různým tématům, například k prioritám politiky soudržnosti, evropským fondům atd. 

Informační materiály jsou ke stažení zdeAkční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022 byl schválen vládou

MMR ČR Vláda dne 11. 1. 2021 schválila Akční plán , který obsahuje aktivity podporující regiony, a naplní cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+.  Stejně jako samotná strategie stojí na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo  rozvíjení jeho potenciálu.  


Pozvánka na konferenci:
Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 8. 12. 2020 od 9.00 hodin online konferenci zaměřenou na dotační situaci po roce 2020. Zájemci jsou srdečně zváni, není třeba se registrovat, přenos proběhne formou streamu přímo na tomto odkaze. Na témže místě naleznete program konference a další užitečné informace. 


ITI - Ústecko-chomutovská aglomerace

ITI - ÚchA

ITI (Integrovaná územní investice) je jedním z integrovaných nástrojů, které jsou využívány pro získávání finančních prostředků z operačních programů EU. Nástroj ITI je určen pro rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje ČR řadí také Ústecko-chomutovská aglomerace. 

>> Aktuální informace a harmonogram výzev najdete zde.


Roadshow IROP

MMR ČR
Cílem Roadshow IROP je představit nejen změny a novinky v IROP pro období 2021-2027, ale také nastavení a zaměření Integrovaných územních investic (ITI) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro období 2021-2027. Roadshow IROP během roku 2020 postupně navštíví všechna krajská města. 

10. 9. 2020 v Ústí nad Labem (UJEP) - program a obsah semináře ke stažení: 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Programové období 2021 - 2027

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém