Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro D. Cestrovou, Český rozhlas Sever , ze dne 23. listopadu 2010
 

 
 

Dotaz:

Dobrý den,

omlouvám se za včerejší neúčast na veřejném projednávání územního plánu kraje, ale sklátila mě už v pátek viróza a včera jsem ještě musela zústat doma...

Tím pádem mám prosbičku:

můžete mi napsat kolik připomínek k územnímu plánu bylo dopředu a zda nějaká zazněla i včera?

A co je tak asi nejvýraznější připomínkou (návrhem).

A do kdy bude o připomínkách rozhodnuto - tyd předpokládám, že některé budou přijaty, některé odmítnuty.

Děkuji, D.Cestrová

 

 

 Odpověď:

 

Do zahájení veřejného jednání bylo podáno 37 námitek obcí a 2 zástupců veřejnosti a 28 připomínek ostatních subjektů

V průběhu veřejného jednání byly uplatněny námitky 3 obcí a  7 připomínek.

 

 

Nejvíce námitek se týkalo:

·         vymezení prvků nadregionálního a regionálního ÚSES (územní systém ekologické stability)

·         vedení trasy PK 20 (severozápadní obchvat Duchcova)

·         problematiky regulace těžby štěrkopísků

·         požadavku, aby v ZÚR byly akceptovány jako limity ÚELT (územně ekologické limity těžby hnědého uhlí, stanovené usneseními vlády z roku 1991 a 2008) i CHLÚ (chráněná ložisková území) a DP (dobývací prostory)

·         požadavku na řešení těžby v lomu ČSA

·         nesouhlasu s regulací VTE (velké větrné elektrárny)

·         požadavku na změnu vymezení koridoru plynovodu GAZELA

 

Nejvíce připomínek  se týkalo:

·         vedení trasy PK 20 (severozápadní obchvat Duchova)

·         problematiky regulace těžby štěrkopísků

·         ÚSES

 

Nyní budou námitky i připomínky vyhodnoceny s ohledem na stanoviska dotčených orgánů. Nebude – li třeba návrh ZÚR ÚK z důvodu uplatněných námitek a připomínek upravit, budou námitky předloženy ZÚK (zastupitelstvo ÚK) k rozhodnutí. Připomínky vypořádá ZÚK v rámci odůvodnění OOP (opatření obecné povahy), jehož součástí bude i rozhodnutí o námitkách. Ze stavebního zákona vyplývá, že Zastupitelstvo ÚK vydá ZÚR ÚK formou opatření obecné povahy nejpozději do konce roku 2011.

 

 Připravila: Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Bc. Iveta Pelikánová
Vytvořeno / změněno: 15.12.2010 / 15.12.2010 | Účinnost do: 16.1.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém