Orientační nabídka


 

Projekt ADAPT2DC se zabývá otázkou úbytku lidí

001
PROJEKT ADAPT2DC neboli Inovativní řešení pro úspory infrastruktury na územích s úbytkem obyvatelstva, který je podpořen z Evropského fondu regionálního rozvoje, v rámci programu CENTRAL EUROPE, přichází opět s informacemi o svém průběhu.
Tisková zpráva ze dne 7. listopadu 2013
 

 
 

Jak jsme již informovali v předešlém článku, projekt ADAPT2DC vkročil do druhé půli svého trvání a nyní vám přinášíme novinky nejen o aktivitách, ale především o výsledcích. Kromě jednoho z dílčích důležitých kroků, kterým je podání „Zprávy o pokroku projektu“ na pobočku Centra pro Regionální rozvoj Chomutov, můžeme prokázat výsledky vycházející z aktivit právě skončeného monitorovacího období.

Především jsme ze dvou třetin hotovi s pracemi na Pilotní akci, která se v případě Ústeckého kraje jako projektového partnera týká zjištění energetické náročnosti údržby vybraných veřejných budov v pilotním území Vejprtsko a návrhů na jejich efektivní využití. Díky zodpovědnému přístupu k výběrovému řízení spolupracujeme s profesionálním dodavatelem služeb a do konce tohoto roku přistoupíme ke zhodnocení naší Pilotní akce. Neméně důležitou součástí vytváření Nadnárodní strategie vyrovnání se s negativními dopady demografických změn je sběr názorů odborníků prostřednictvím tzv. Delphi průzkumu, jehož první kolo bylo ukončeno a chystáme se odstartovat kolo druhé.

Všechny  výše popsané výsledky zhodnotí mezinárodní tým expertů, ve kterém má své zastoupení i Ústecký kraj. Právě tento expert spolu s pracovníky krajského úřadu byli organizátory pracovního jednání (workshopu), který se konal  koncem října 2013. Do Ústí nad Labem se sjeli starostové a zástupci obcí v pilotním území (oblast Vejprtska) a odborníci v oblastech veřejné dopravy, školství, sociální a zdravotní péče. Všichni pak společně přispěli k vypracování Doporučení pro řešení negativních dopadů demografických změn za zmíněné oblasti. V příštím roce se projektový tým chystá uspořádat ještě jedno takové setkání, kde již proběhne konzultace s odborníky nad Národní strategií.

Mezi následující aktivity rovněž patří organizace mezinárodních studijních cest lektorů, kteří získají informace a zkušenosti z ostatních partnerských regionů v zahraničí, a poté, formou seminářů,  předají své nabyté znalosti zástupcům zainteresovaných stran v našem pilotním území. Získané informace budou také publikovány na internetu v podobě tzv. e-knihy.

Z analýz provedených v rámci projektu ADAPT2DC vyplývá, že regiony střední Evropy se jeden jako druhý, dříve či později, budou potýkat s odlivem a stárnutím populace, což negativně ovlivní ekonomiku a následně i občanský život v okrajových lokalitách. Věříme, že výsledky tohoto mezinárodního projektu pomůžou postiženým regionům depopulačním trendům čelit.

Připravil: Dalibor Špoták, Odbor strategie přípravy a realizace projektů KÚÚK

01

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 7.11.2013 / 7.11.2013 | Účinnost do: 7.12.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém