Orientační nabídka


 

Projekt česko-srbské spolupráce úspěšně zakončen

001
Ve dnech 5. až 6. prosince proběhlo v Jižním Banátu v Srbsku poslední setkání v rámci projektu „Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním Banátu (Srbsko)“, který je financovaný z Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2012).
 

 
 

Jednání se zúčastnili zástupci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje, Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, zástupci dopravní společnosti a dva studenti Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (stážisté ve společnostech zabývajících se vodohospodářstvím a odpadovým hospodářstvím). Za srbskou stranu pak zástupci veřejné správy z Bele Crkvi, Vršace a Pančeva, místní podnikatelé z oblasti vodohospodářství, zástupci Regionální rozvojové agentury Zrenjanin a Hospodářské komory Pančevo.

 

Na programu bylo jednání mezi zástupci obou regionů, jejich vzájemné představení se a výměna kontaktů. Doplněním pak byly exkurze v místních vodohospodářských společnostech. První den se delegace zúčastnila slavnostního zahájení pásma kulturních akcí „Dny české kultury“, které každoročně v Bele Crkvi pořádá kulturně vzdělávací sdružení „Češi Jižního Banátu“. Vystoupil zde místní ženský sbor Bella Musica s repertoárem českých a srbských písní. V závěru druhého dne jednání pak došlo k významnému kroku podepsání dohody o spolupráci mezi Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje a Regionální rozvojovou agenturou Zrenjanin a dohody o spolupráci mezi Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a Hospodářskou komorou Pančevo.

 

Toto dvoudenní setkání bylo poslední aktivitou uskutečněnou v rámci výše zmíněného projektu, jehož realizace probíhala v průběhu celého roku a prosincem 2012 končí. Cílem projektu bylo zejména podpořit vzájemnou komunikaci mezi oběma regiony, navázat a udržet komunikaci mezi místními podnikateli, zástupci veřejné správy a dalšími organizacemi a iniciovat potenciální investiční aktivity v Jižním Banátu. Vzhledem k tomu, že na jednání byly podepsány dvě důležité dohody o spolupráci, budou navázané vztahy mezi českou a srbskou stranou rozvíjeny i dále v budoucnu.

 

01

01
Vystoupení ženského sboru Bella Musica při „Dnech české kultury“ v Bele Crkvi

01
Podpis dohody o spolupráci mezi Regionální rozvojovou agenturou Zrenjanin (zastoupenou ředitelkou Irenou Živković) a Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje (zastoupenou ředitelem Mgr. Janem Kučerou)

01
Podpis dohody o spolupráci mezi Hospodářskou komorou Pančevo (zastoupenou předsedou Bosiljem Dragenem, diplomovaným ekonomem) a Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje (vpravo zastoupenou předsedou Ing. Františkem Jochmanem)

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 12.12.2012 / 12.12.2012
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém