Orientační nabídka


 

Projekt „Handicap nám nevadí"

 
Projekt "Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji" (zkráceně "Handicap nám nevadí") byl realizován v období od 1. září 2014 do 31. října 2015.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit aktivní zapojení cílové skupiny s handicapy na trhu práce v Ústeckém kraji pomocí komplexu provázaných nástrojů APZ a podpořit tak zaměstnanost této cílové skupiny. Tu tvořili uchazeči a zájemci o zaměstnání s handicapy ve formě zdravotního postižení, péče o dítě do 15 let či péče o osobu blízkou. Uchazeči o zaměstnání však nesměli být v evidenci úřadu práce evidováni po dobu delší než 6 měsíců, tzn. že projekt se zaměřil na krátkodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání.

Projektové aktivity se zaměřily zejména na motivaci a aktivizaci cílových skupin, zvýšení kvalifikace a zprostředkování udržitelného zaměstnání účastníkům projektu. Součástí projektu bylo rovněž provedení vícezdrojové analýzy pro mapování handicapů cílové skupiny a navržení systémových řešení pro práci s cílovou skupinou v programovacím období 2014-2020 a jako podklad pro Společný akční plán 2014+ v Ústeckém kraji.

Projekt byl realizován Ústeckým krajem v pozici příjemce grantu a těmito třemi projektovými partnery:

1) Úřadem práce České republiky - zejména krajskou pobočkou v Ústí nad Labem a jeho kontaktními pracovišti v Chomutově, v Mostě a v Teplicích,
2) spolkem WomenNet,

Níže jsou k dispozici ke stažení nejvýznamnější v rámci projektu vzniklé materiály, které mohou posloužit pro realizaci obdobně zaměřených aktivit dalších subjektů:
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém