Orientační nabídka


 

Projekt LEDOS byl slavnostně ukončen konferencí zaměřenou na rovné příležitosti žen

1
Konferencí na téma rovných příležitostí na trhu práce, která se konala dne 24. ledna 2013 v Aténách (Helénská republika), byla slavnostně zakončena realizace mezinárodního projektu LEDOS, kterého se jako partner účastnil také Ústecký kraj.
 

 
 

 

 

Kromě příspěvků zaměřených na synergie, inovace a networking podnikatelek, byly prezentovány zkušenosti se vzděláváním dospělých, rekvalifikacemi a start – up iniciativami v zemědělství jako možné oblasti možného uplatnění žen na trhu práce. Na konferenci byly dále prezentovány i psychologické metody a postupy využívané při lektorování a mentoringu podnikajících žen jako například postupy nekonfliktního vyjednávání, dechová cvičení apod.

V neposlední řadě byly na konferenci prezentovány také tradiční kulturní produkty regionu Východní Makedonie a Thrácie včetně ochutnávek jídla.

 

Projekt LEDOS je mezinárodní iniciativou zaměřenou na výměnu zkušeností v oblasti podpory mladých žen z odlišného socio-kulturního prostředí na trhu práce prostřednictvím rozšiřování a zvyšování jejich znalostí a dovedností.

Projekt " LEDOS - Vzdělávání a rozvoj našich schopností" je podpořen programem Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS (2007-2013). Tento program je realizován prostřednictvím Evropské komise za účelem   finančně podporovat plnění cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí, a tím přispívat k dosažení cílů strategie Evropa 2020 v těchto oblastech. Sedmiletý program je zacílen na všechny zúčastněné strany, které mohou pomoci při vytváření vhodných a účinných právních předpisů a politik v oblastech zaměstnanost a sociální věci v celé EU-27, EFTA-EEA a EU kandidátských a potenciálně kandidátských zemí. Více informací naleznete na: http://ec.europa.eu/progress. Odpovědnost za realizaci projektu  „Vzdělávání a rozvoj našich schopností“ má region Východní Makedonie a Thrácie.

 

 

1

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 30.1.2013 / 30.1.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém