Orientační nabídka


 

Projekt Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji

 
 
 

esf oplzz

 

Výstupy projektu Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji        
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00046    

Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost      
Náklady projektu: 1 036 979,28 Kč    
Doba realizace projektu: 1. únor 2014 až 30. červen 2015    
Realizátor projektu: Ústecký kraj   
Č: 70892156      
Ulice: Velká Hradební 48    
Město: Ústí nad Labem    
PSČ: 400 02    
Cíle projektu:      
Hlavním cílem projektu je zlepšení systematické práce na úseku sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) zajišťované krajským úřadem. Naplňováním standardů kvality sociálně-právní ochrany dojde ke zkvalitňování výkonu a efektivity veřejné správy. Dílčím cílem je zlepšení podmínek pro výkon státní správy na tomto úseku (tj. v souladu se standardy kvality sociálně-právní ochrany).
Výstupy projektu:      
Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je orgánem SPOD vykonávajícího státní správu na tomto úseku také krajský úřad. Krajský úřad je stěžejním orgánem SPOD v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče – osvojení a pěstounské péče. Významnou částí agendy pracovníků krajského úřadu je  kromě samotného výkonu SPOD také metodická, koncepční, koordinační a kontrolní činnost orgánů SPOD obcí a dalších osob na území Ústeckého kraje. V rámci projektu je prohlubována spolupráce také s orgány SPOD obcí s rozšířenou působností, případně dalšími zainteresovanými subjekty (např. dětskými domovy, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc aj.).    
V rámci projektu byly zpracovány tyto dokumenty a metodiky:    

 • Metodická informace Krajského úřadu Ústeckého kraje k obsahu spisové dokumentace vedené o dítěti dle ustanovení § 21 odst. 4 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 • Hodnocení dítěte pro potřeby náhradní rodinné péče

 • Koncepce Krajského úřadu Ústeckého kraje – přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů (není zveřejněna)

 • Krajský úřad Ústeckého kraje – postup pro vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 • Krajský úřad Ústeckého kraje – postup při zprostředkování náhradní rodinné péče

 • Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany – pro obecní úřady obcí I. a II. typu

 • Evidence dětí nahlášených k zprostředkování náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji

 • Evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu v Ústeckém kraji

 • Přehled realizovaných příprav NRP KÚ Ústeckého kraje

 • Jednotná evidence pro výpočet státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42g zákona č. 359/1999 Sb.)

 • Státní příspěvek pro výkon pěstounské péče – evidence       


 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Sociální péče - 2014 > Individuální projekty kraje > Projekt Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies