Orientační nabídka


 

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ zakončil seminář pro pedagogy vzdělávající nadané žáky

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ dospěl po třech letech od realizace do svého závěru. Závěrečný seminář byl určený pro pedagogy vzdělávající nadané žáky. Pozornost byla především zaměřena na jejich vzdělávání či metody rozvoje.
Tisková zpráva ze dne 24. dubna 2023
Projekt
 

 
 
jprve představil lektor Václav Fořtík Centrum nadání a činnost, kterou toto centrum organizuje, seznámil pedagogy s možnostmi obohacování vyučovacích hodin pomocí inspirativních úloh a hádanek. Poté představila lektorka Jitka Fořtíková nejen výsledky šetření České školní inspekce a výzkumu zaměřených na oblast nadaných žáků, ale seznámila účastníky také s koncepcí pro realizaci vzdělávání nadaných žáků, možnostmi organizačních a výukových úprav škol pro integraci mimořádně nadaných studentů, metodami a etapami identifikace nadaných a dalšími aktuálními informacemi.

V rámci setkání byla představena databáze pomůcek a příkladů dobré praxe, která vznikla během realizace projektu. Jejím účelem je zajistit nabídku pomůcek pro všechny typy handicapů, včetně pomůcek pro děti, žáky a studenty nadané, a to na základě požadavků stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Databáze obsahuje pomůcky, kterými disponuje nejen Knihovna Ústeckého kraje, ale i další spolupracující organizace, zejména školy.  

Ještě předtím se v Knihovně Ústeckého kraje, jednoho z partnerů projektu, uspořádala setkání zájemců o témata související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání se konalo formu on-line webináře za účasti 120 osob.

Organizace, jež jsou do programu zapojené, mají možnost mezi sebou pomůcky sdílet a nabízet je k výpůjčce všem poradenským a pedagogickým pracovníkům, rodičům, studentům (budoucí učitelům, poradenským pracovníkům) atd. Uživatelé v databázi naleznou učební pomůcky včetně kompenzačních i speciálních, učebnice, výukový software a hardware, ale také seznam lektorů (včetně kontaktních údajů) a nabídku vzdělávacích programů nebo záznamy z realizovaných vzdělávacích on-line akcí. Databáze je na webových stránkách https://www.databazepomucek.cz.

„Zvýšení kvality vzdělávání v kraji s důrazem na vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných, propojení vzdělávání s trhem práce a řešení problematiky předčasných odchodů ze vzdělávání jsou důležitými aspekty úspěšné transformace a rozvoje našeho regionu,“ uvedla k akcím projektu Podpora úspěšnosti vzdělávání v Ústeckém kraji radní v oblasti strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková.  

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ je realizován odborem podpory podnikání, inovací a transformace ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Bližší informace o projektu jsou dostupné na webu Regionální stálé konference Ústeckého kraje https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2.

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 25.4.2023 / 25.4.2023 | Zveřejnit od: 25.4.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém