Orientační nabídka


 

Projekt podpory pedagogických pracovníků spěje k úspěšnému konci

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2) – projekt realizovaný odborem podpory podnikání, inovací a transformace ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje pomalu spěje ke konci. Do konce března tak mají pedagogičtí pracovníci poslední možnost zúčastnit se zajímavých akcí, které projekt nabízí.
Tisková zpráva ze dne 24. ledna 2023
PIT
 

Odkazy


 
 
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání v našem regionu. V říjnu loňského roku se konal kazuistický seminář na téma sexuality u osob s poruchami autistického spektra a mentální retardací se zaměřením na problémové chování ve škole. Jedná se o problematiku závažnou, avšak často opomíjenou. Akce vzbudila velký zájem, a proto bylo toto téma opět zařazeno do programu kazuistických seminářů i v letošním roce, konkrétně na 14. února 2023.

Další úspěšnou akcí loňského podzimu byly semináře pro asistenty pedagoga. Jedná se o vzdělávací aktivitu, při které si asistenti pedagoga nejen rozšíří své vědomosti, ale zejména mají možnost sdílet své zkušenosti a seznámit se s konkrétními příklady z praxe – jaká je role asistenta ve třídě, jak spolupracovat s učitelem, jak pracovat s různými typy žáků, jak řešit a zvládat nejrůznější obtížné situace apod. Poslední série těchto oblíbených seminářů je připravena na měsíc březen letošního roku.

Pedagogickým pracovníkům nebo zástupcům managementu škol jsou určeny také tzv. pedagogické dny. Tyto speciální akce jsou rozděleny na část přednáškovou, která je věnována vybranému konkrétnímu tématu z pedagogické praxe, a část individuální. Během ní má každý účastník možnost samostatně s odborníkem na danou problematiku zkonzultovat své konkrétní problémy a dotazy týkající se tématu. V listopadu a prosinci vzbudily zájem pedagogické dny věnované tématům Komunitní kruh a práce se třídou v ZŠ a Školní zralost. V březnu letošního roku na ně naváže téma Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě a věříme, že opět přiláká mnoho zájemců.

Úspěšná v rámci projektu jsou také pravidelná setkání k tématu vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která pořádá Knihovna Ústeckého kraje ve formě populárních webinářů, pokračovat v nich bude i v následujícím období. Do konce realizace projektu bude také probíhat podpora pedagogů vzdělávajících nadané žáky, a to jak ve formě seminářů, setkání pracovní skupiny, nebo individuálních konzultací a poradenství s koordinátorem této oblasti.

Program a termíny všech akcí projektu jsou dostupné na webu Regionální stálé konference Ústeckého kraje: www.rskuk.cz.

Informace Vám také ochotně poskytnou pracovnice odboru podpory podnikání, inovací a transformace:
  • Mgr. Martina Želinová Langweilová, e-mail: zelinova.m@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 676
  • Mgr. Veronika Šebestová, e-mail: sebestova.veronika@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 653

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

PIT

 

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2)

 

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2)

 

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2)
Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2)

 
 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 24.1.2023 / 24.1.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies