Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Projekt portálového intranetu

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Markétu Sedlákovou, Krajské noviny (marketa.sedlakova@mujmail.cz)
 

 
 

Odpověď pro Markétu Sedlákovou, Krajské noviny (marketa.sedlakova@mujmail.cz) ze dne

2. 7. 2008

 

Dotaz (v původním znění):

Ráda bych Vás požádala o odpověď na několik otázek:

1. Co přesně Portálový intranet je?

2. Proč si ho Ústecký kraj pořizoval?

3. Co intranet „umí“?

4. V čem konkrétně zefektivní činnost úřadu?

5. Jak kraj získal prostředky k jeho financování?

6. Je Ústecký kraj prvním českým regionem, který se touto cestou vydal? Popř. který kraj nebo kraje používaly Portálový intranet ještě před krajem Ústeckým?

Děkuji,

Markéta Sedláková

 

Odpověď:

Řada informací o projektu portálového intranetu je zveřejněna v tiskové zprávě z 26. 6. 2008.

 

1. Portálový intranet je v podstatě internet, vytvořený pro interní potřebu Krajského úřadu Ústeckého kraje (proto intranet) a není přístupný zvenčí. Portálový intranet intranet kromě samotného zobrazování dat a informací také poskytuje služby, plní tedy i funkce, které známe z internetových portálů.

 

2. Předchozí verze intranetu poskytovaly pouze statické informace, které uživatelé mohli sdílet. Nový systém umožňuje integraci služeb a především umožňuje postupný posun jednotlivých dokumentů od papírové verze k verzím elektronickým.

 

3. Zaměstnanec úřadu nebo představitel samosprávy má v interní síti přístup k různým aplikacím z jednoho místa, aniž by bylo do jednotlivých PC stanic nutné mnohdy komplikované instalování klientů jednotlivých aplikací. V nové intranetové síti se tedy uživatel velmi jednoduše dostane k rezervacím sdílených prostředků, tj. referentských vozidel, literatury, multimediální techniky, sálů, k vyúčtování telefonů, k evidenci docházky, spisové službě, atd. Největší výhodou intranetu není rychlost, ale zjednodušený přístup k informacím a jejich sdílení z jednoho místa.

 

4. Uvedeme jeden z mnoha možných příkladů. Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, na níž mu byl přidělen služební vůz, vyplní dva dokumenty, žádanku o přidělení vozidla a cestovní příkaz. Oba dokumenty postupně parafují vedoucí oddělení a vedoucí odboru a poté jsou  předány oddělení hospodářské správy. Portálový intranet umožní, aby vše proběhlo elektronickou cestou.

 

5. Projekt portálového intranetu schválila Rada Ústeckého kraje, která současně souhlasila i s jeho spolufinancováním. Projekt byl předložen v rámci 1. výzvy FM EHP/Norska, kde byla rozhodnutím monitorovacího výboru doporučena k postoupení Kanceláři finančních mechanismů pro posouzení a ke konečnému rozhodnutí ze strany Výboru FM EHP/Norska o udělení grantu. Grant byl Ústeckému kraji udělen 19. 12. 2006 ve výši 349 196 EUR, tj. 85 % oprávněných výdajů. Dohoda o udělení grantu, byla uzavřena mezi Ministerstvem financí – Národním kontaktním místem a zástupcem Výboru FM a MZV Norska dne 8. 6. 2007. 

 

6. Takto propracovaný Portálový intranet provozuje Krajský úřad Ústeckého kraje jako první.

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 8.7.2008 / 8.7.2008 | Zveřejnit od-do: 8.7.2008-8.8.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém