Orientační nabídka


 

Projekt rekonstrukcí starých továrních objektů v centrech měst

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro MF DNES (Antonín Viktora)
 

 
 

Odpověď pro Antonína Viktoru (Mladá fronta Dnes)

Ze dne 15.10.2003

 

Otázka:

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí starých továrních objektů v centrech měst v našem kraji mě zajímá:

a) Všeobecné informace o projektu, jaká je jeho idea, co je jeho cílem, popř. jestli jste se inspirovali podobným příkladem. 

b) O jaké konkrétní objekty se jedná? Je jich vypracováno 11 a na jednom jste se již domluvili.

 c) Firma Parsons Brienckerhoff - co je to za firmu, proč byla vybrána, jaké má zkušenosti s podobnými projekty?

d) Financování projektu: Objekty jsou majetkem kraje nebo měst? Jaké státní dotace na to půjdou?

 

Odpověď:

 

Vyhlašovatelem projektu není Ústecký kraj, projekt je součástí evropské dotační agendy Phare 2001 a je zaměřený na zpracování strategie sanací tzv. brownfields; potencionálních lokalit pro rozvoj výrobní podnikatelské činnosti s ekologickými nebo jinými zátěžemi v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Projekt vyhlásila v tomto roce agentura Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu přímých zahraničních investic CzechInvest, do konce srpna tohoto roku probíhalo přibližně roční výběrové řízení na firmu, která strategii likvidace brownfields v ČR zpracuje.

            Z výběrového řízení vzešla firma Parsons Brinckerhoff . Tato firma v současné době zřídila dva pracovní týmy, vždy po jednom v každém z vytipovaných krajů, které zpracují v průběhu 13 měsíců od 1.10.2003 databázi lokalit a zejména vypracují pro potřeby obou krajů strategii, jak nejúčelněji čerpat dotace z evropských programů na likvidaci brownfields.

            Ústecký kraj se na výběru firmy Parsons Brinckerhoff podílel, měl svého zástupce ve výběrové komisi. V pátek 10. října 2003 proběhla v sídle Ústeckého kraje první schůzka pracovní skupiny k tomuto projektu, jednalo se o úvodní jednání s představiteli týmu pro Ústecký kraj vedených panem Alecem Hamiltonem. Na schůzce mimo jiné zaznělo, že v Ústeckém kraji se nalézají stovky lokalit, které lze mezi brownfields zahrnout, tyto lokality se dají velmi zevrubně roztřídit do jedenácti skupin, jako například „opuštěná zemědělská farma“, „opuštěný průmyslový areál na okraji menšího města nebo obce“, „opuštěné průmyslové areály v centrech měst“ atp.

            V průběhu 13 měsíců od 1. října tohoto roku je dalším úkolem týmu firmy Parsons Brinckerhoff pro Ústecký kraj vytipovat 10 lokalit a z nich nejméně u dvou zpracovat veškerou dokumentaci pro čerpání evropské dotace. Projektu se účastní také hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a jeho první náměstek Jaroslav Foldyna, jsou členy tzv.řídící skupiny jejíž první jednání je naplánováno na čtvrtek 23. října 2003 v ústí nad Labem.

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

 

Odkaz na firmu Parsons Brinckerhoff

 http://www.pbworld.com/

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 17.10.2003 / 17.10.2003 | Zveřejnit od-do: 17.10.2003-17.11.2003
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém