Orientační nabídka


 

PROJEKT – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU V HORNICKÉ OBLASTI KRUŠNOHOŘÍ INFO Č. 7

Informace o závěru projektu (červen 2021)
 

 
 

logo EU

SNC logo


Projekt v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 

„Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“  


Česko-německý přeshraniční projekt Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří se k 30. červnu 2021 naplnil realizací jednotlivých plánovaných aktivit. Mezitím se již na konci května 2021 uzavřela výstava Krušnohoří /Erzgebirge – Umění pozdního středověku ve výstavních prostorách Oblastního muzeu v Chomutově, která je po dobu udržitelnosti přístupná virtuální prohlídkou na webových stránkách projektových partnerů. Ti se rozloučili společným závěrečným workshopem  pořádaným 24. června 2021.


foto 1

FOTO 01  Oznámení o závěrečném on-line workshopu 24. června 2021.


Mezinárodní on-line workshop Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří prezentoval výsledky společné vědecko-výzkumné spolupráce dosažené v letech 2018 až 2021. Na české straně výstupy projektu zahrnuly restaurování pěti pozdně středověkých uměleckých děl ve vlastnictví Ústeckého kraje, dvojici výstav v Mostě a Chomutově přístupných virtuální prohlídkou, pět odborných publikací s výsledky vědeckého výzkumu a restaurování a sborník, který převyprávěl příběh zaniklého historického Mostu ve spojení s jeho historičkou Heide Mannlovou Rakovou. Workshop tak byl rozdělen do dvou souvislých přednáškových bloků (program naleznete v připojeném odkazu), z nichž první – stěžejní, byl věnován pozdně středověkému umění v Krušnohoří. Zde vystoupili se svými příspěvky odborná garantka projektu umělecká historička Jitka Šrejberová, která shrnula výsledky na české straně, a její němečtí kolegové umělecká historička Lia Bertramová spolu restaurátorem Tinem Simonem. Oba posledně jmenovaní českému publiku přiblížili aktuální výsledky vědeckého výzkumu a poznání pozdně středověkého umění v saské části Krušnohoří, realizované v rámci projektu Vysokou školou výtvarných umění v Drážďanech. 


foto 2

FOTO 02         On-line workshop 24. června 2021, © Eva Hladká.


Druhý blok byl zaměřen na problematiku představenou veřejnosti ve stejnojmenném sborníku Příběh starého Mostu. Vedle odborné garantky projektu přednesli své příspěvky Stefan Bürger z univerzity ve Würzburgu a Pavel Kalina z pražského ČVUT. Oba badatelé sledováním výzkumu Heide Mannlové Rakové děkanského kostela v Mostě ukázali, že děkanský kostel je nejen nevyčerpatelné téma dalšího bádání, ale i stavbou, v níž se mohou protínat různé vědecké přístupy a dva národy se společnou minulostí.


foto 3

FOTO 03         On-line workshop 24. června 2021, © Eva Hladká. 

                          

Vedle  možnosti  aktivní  odborné  diskuse  a  dotazů  se  účastníci  mohli  blíže  seznámit  stran  realizátorů  projektu jak s informacemi  k partnerské  spolupráci, tak  byly  představeny  jednotlivé  publikační  výstupy.


Česko-německý přeshraniční projekt byl zaměřen na ochranu a péči o movité kulturní dědictví ve vlastnictví kraje, tematicky vybrané na podporu v roce 2019 úspěšného zápisu Hornického regionu Krušnohoří na Seznam světového  dědictví UNESCO. Vedle toho aktualizoval téma „vyuhlení“ starého Mostu, jímž byla nevratně zastavena kontinuita vývoje jedné z cenných historických urbánních krajin v České republice. Široce tak mohl připomenout kulturní bohatství severozápadních Čech. Publikování výsledků projektu pak významným způsobem přispělo na obou stranách k hlubšímu poznání kulturních souvislostí krušnohorského regionu. Přehodnocení děl i vyloučení některých z nich z tamních dílenských okruhů podtrhuje nezbytný diskurs, který poznání nekonzervuje, ale rozvíjí. Spolupráce na výzkumu a ochraně uměleckých děl ve vlastnictví Ústeckého kraje se tímto projektem neuzavírá, naopak  projekt  zůstává  příkladnou  ukázkou  toho, že je správné pokračovat v prohlubování podobných aktivit. Protože je zdejší umělecký vývoj úzce spojen s činností konkrétních lidí přesahující česko-německou hranici, musí spolupráce probíhat oboustranně a doslova „bez hranic“, ostatně jak ukazuje i samotný úspěšný zápis oblasti na Seznam světového dědictví UNESCO.


Užitečné odkazy:


Informace k publikacím na:

Ústecký kraj vydal pět nových publikací v rámci přeshraničních aktivit: Kultura a památková péče: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)


Informace k virtuálním prohlídkám výstav: 

UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU V HORNICKÉ OBLASTI KRUŠNOHOŘÍ: Kultura a památková péče: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)


Informace ke sborníku Příběh starého Mostu na:

https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/pribeh-stareho-mostu-vystava


Další informace naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje (https://www.kr-ustecky.cz/ – Kultura a památková péče) a Vysoké školy výtvarných umění v Drážďanech (Hochschule für Bildende Künste Dresden – https://www.hfbk- dresden.de/).
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 21.7.2021 / 21.7.2021 | Zveřejnit do: 31.12.2025
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies