Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > Dokumenty

 

Projekt Vita-Min pro krajinu po těžbě

 
foto
Projekt Vita-Min – Život s hornictvím vstoupil do druhé poloviny projektového cyklu. Při této příležitosti proběhl za účasti všech partnerů a přizvaných odborníků z oblasti báňské problematiky na bývalém černouhelném dole „Marienschacht“ v Bannewitz odborný workshop a následně konference v Drážďanech.
 

 
 

Projekt Vita–Min – Život s hornictvím se zabývá identifikací zátěží ve vodních útvarech způsobených hornickou činností a řešením jejich následných sanací. Na workshopu zaměřeném na hydrologickou a hydrochemickou situaci v sasko-českém příhraničí probíhala v úzkém okruhu expertů diskuze a výměna zkušeností z obou stran hranice. Součástí byla zároveň prohlídka historického báňského provozu.

Následující den se v budově Saské rozvojové a dotační banky v Drážďanech uskutečnila odborná konference, která sloužila především k představení výsledků dílčích projektů jednotlivých projektových partnerů. Za Ústecký kraj byly představeny v digitalizované podobě vybrané typy vodních útvarů, které se nacházejí na hnědouhelných výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve, ať už se jedná o plochy vzniklé samovolnou sukcesí, nebo řízenou rekultivací krajiny. Byl diskutován jejich význam a nastíněna možná rizika.

Na přednášku navazovalo shrnutí hydrochemického monitoringu na těchto útvarech a zároveň na vybraných profilech vodních toků vhodných k napouštění budoucích jezer ve zbytkových jámách dosud aktivních povrchových velkolomů. Představeny byly rozsáhlé výsledky jak hydrochemického, tak hydrobiologického monitoringu, přičemž zejména v oblasti hydrobiologie vyplynula řada zajímavých poznatků, kdy výsledky makrozoobentosu potvrdily překvapivé závěry – na výsypkových lokalitách se nachází mnoho živočišných druhů, které mají v rámci ČR velmi nízký, nebo vůbec žádný výskyt.

Obou akcí se zúčastnili nejen zástupci Ústeckého kraje jako projektového partnera, ale také představitelé státních podniků Povodí Ohře a Palivového kombinátu Ústí, ze soukromých subjektů pak například Severočeské doly a.s. nebo VÚHU a. s. Most.

Projekt byl finančně podpořen částkou 3 miliony eur z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014–2020. Jedná se o společnou přeshraniční iniciativu partnerů, přičemž lead partnerem je Saský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie (LfULG) a kooperačními partnery jsou Ústecký kraj a město Oelsnitz v Krušnohoří.

Zpracoval: Odbor strategie, přípravy a realizace projektů, který v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje realizaci projektu Vita-Min. Projekt je realizován v letech 2016 – 2019. Více o projektu zde.

foto

foto


 

 
 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 23.3.2018 / 23.3.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém