Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Projekt Vita-Min vstupuje do své finální fáze

 
foto
V rámci projektu Vita-Min – Život s hornictvím proběhla, za účasti všech partnerů a přizvaných odborníků z oblasti báňské problematiky, v pořadí již 2. oborná konference v saském Freibergu, a na ní navazující exkurze v místním rudném dole „Reiche Zeche“.
 

 
 

Obou akcí se zúčastnili nejen zástupci Ústeckého kraje jako projektového partnera, ale také představitelé státních podniků Povodí Ohře a Palivového kombinátu Ústí, ze soukromých subjektů pak například VÚHU a. s. Most.

Dopolední blok přednášek zahájila Karin Kuhn, zástupce lead partnera projektu ze Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG). Za českou stranu byly představeny výstupy dílčího úkolu, který si kladl za cíl analyzovat a zmapovat vybrané drobné vodní útvary na hnědouhelných výsypkách v Mostecké pánvi.  Podrobně byly představeny charakteristiky vybraných vodních ploch, vč. terénního a biologického průzkumu a identifikovány případné hrozby či příležitosti, které tyto útvary v antropogenní krajině představují.

Na přednášku navazovalo posouzení hydrochemických rizik na těchto útvarech a konkrétní návrhy pro jejich eliminaci. Na základě dat z hydrochemického monitoringu z roku 2017 byla pomocí komplexních matematických metod definována rizika ohrožující kvalitu těchto vod. Na základě odborných zkušeností v ČR, i ze zahraničí, s přihlédnutím ke specifickým podmínkám Mostecké pánve, byly definovány základní možnosti čištění těchto vod.

Odpolední blok byl tvořen exkurzí v místním, dosud aktivním rudném dole „Reiche Zeche“. Za doprovodu zkušených průvodců účastnící prošli část patra v hloubce 150 m, se spletitým systémem chodeb a těžební technikou.

Projekt Vita–Min – Život s hornictvím se na české straně zabývá identifikací zátěží ve vodních útvarech způsobených hornickou činností a řešením jejich následných sanací. Dále řeší celkovou koncepci hydrických rekultivací území po těžbě v Mostecké hnědouhelné pánvi. Projekt je realizován v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014–2020. Jedná se o společnou přeshraniční iniciativu partnerů, přičemž lead partnerem je Saský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie (LfULG) a kooperačními partnery jsou Ústecký kraj a město Oelsnitz v Krušnohoří. Projekt je realizován v letech 2016 – 2019. V rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje realizaci projektu Vita-Min odbor strategie, přípravy a realizace projektů.

foot

foto

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 6.2.2019 / 6.2.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém