Orientační nabídka


 

Projektové setkání ChemMultimodal ve Varšavě

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
web
Pracovním setkáním ve Varšavě za účasti delegace odborníků z krajského úřadu se naplňují aktivity projektu ChemMultimodal, jehož partnerem je i Ústecký kraj. Jak se ukázalo, jedním z problémů je nedostatečná nabídka dopravních služeb.
Tisková zpráva ze dne 29. listopadu 2016
 

 
 

Na varšavské univerzitě SGH se sešly týmy projektových partnerů, aby prodiskutovaly závěry dotazníkového šetření ke zvýšení možností multimodálních přeprav chemických komodit v regionu střední Evropy. Ukázalo se, že situace v účastnických zemích je značně podobná. Prostor pro navýšení kombinovaného typu přepravy se nachází zejména v přepravě kontinentální (Evropa a západní Asie). Největší potenciál leží v přepravě zboží baleného, na paletách apod. Zde je nedostatečná nabídka dopravců, kdy je jasně preferována doprava kamionová na úkor železniční či lodní. Možnost navýšení kombinované dopravy se nabízí také u tekutých a sypkých komodit.

Cílem projektu je navýšení multimodální dopravy chemického zboží o 10 procent. Jak se ukazuje, nepůjde jen o přesvědčení chemických podniků, ale také o zajištění dostatečné nabídky přepravních možností. Za tím účelem by měl v první polovině příštího roku proběhnout seminář s aktuálními informacemi ohledně multimodálních přeprav pro uživatele – chemické podniky a operátory shuttle spojení, terminály, dopravce a speditéry, výrobce obalové techniky a přepravních obalů, případně další zainteresované subjekty. Dále se nabízí aktivní využití veletrhu Transportlogistic 2017 v Mnichově, kde lze dojednat pro zájemce ze strany chemických podniků cílené návštěvy expozic dopravních subjektů a dohodnout systémovou spolupráci v převodu doprav na multimodální.

Ústecký kraj se podílí na již třetím projektu zabývajícím se logistikou v chemickém průmyslu. Aktuální projekt ChemMultimodal bude realizován v letech 2016 – 2019 a má za cíl např. podpořit rozšíření počtu kontejnerových vlaků a vybavení koridorů pro přepravu nebezpečného zboží či nové systémy překladišť a provoz na terminálech vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů. Celkově jde o zefektivnění přepravy nákladů s cílem zlepšit dopady dopravy na životní prostředí a bezpečnost.

Zdroj: Ladislav Knespl, Odbor SPRP KÚ ÚK

web
Představení pořadatele akce a partnera projektu SGH Varšava

web
Česko-slovensko-maďarská strana projektových partnerů

web

 Poděkování vedoucího partnera za přípravu mítinku

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Marie Logrová
Vytvořeno / změněno: 29.11.2016 / 29.11.2016 | Zveřejnit od-do: 30.11.2016-30.12.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém