Orientační nabídka


 

Provozovateli Kolocafé nabízíme pomocnou ruku

Ústecký kraj zahájil velkou rekonstrukci Benešova mostu v Ústí nad Labem, která je nezbytná s ohledem na jeho technický stav a nelze ji už déle odsouvat. Součástí rekonstrukci je i výstavba provizorní lávky v blízkosti mostu, která poslouží k přeložkám 30 inženýrských sítí různého typu a různých vlastníků – optické kabely, elektřina vč. Vysokého napětí, plyn, voda apod.(ty jsou v současné době vedené přímo na tělese mostu) a zároveň jako lávka pro pěší a cyklisty.
 

 
 

Výstavba lávky se dotkne i provozu kavárny Kolocafé, protože v daném místě bude probíhat náročná stavba za použití těžké techniky, která má určité nároky na prostor, a to s ohledem nejen na plynulost prací, ale i na bezpečnost dělníků i veřejnosti.

Místo pro výstavbu lávky se řešilo poměrně dlouhou dobu, a nakonec bylo vybráno s ohledem na funkci lávky a možnost jejího umístění vzhledem ke všem majetkoprávním vztahům. Nájemní smlouva mezi Ústeckým krajem a Povodím Labe byla uzavřena v roce 2021 a provozovatel Kolocafé byl účastníkem a smlouvu připomínkoval. Jsou v ní pro něj záruky provozu s výjimkou doby výstavby dočasné lávky a instalací sítí a následné likvidace lávky s tím, že ho kraj požádá o vyklizení prostoru měsíc před zahájením stavby. S touto lhůtou provozovatel souhlasil a delší nenavrhnul. Zároveň od roku 2021 platí nájem za pozemek Ústecký kraj a Kolocafé je tak od placení nájmu osvobozeno.

 

V průběhu roku 2023, kdy probíhala soutěž na zhotovitele stavby, byl provozovatel několikrát ze strany kraje informován o postupu přípravných prací.

 

Smlouvu se zhotovitelem podepsal Ústecký kraj v závěru roku 2023 s tím, že v roce 2024 začnou práce. V únoru svolal kraj schůzku všech dotčených, kde jim byl předběžný harmonogram prací představený, včetně toho, že výstavba lávky bude trvat několik měsíců. Jakmile bude připravený finální plán dopravních opatření, který připravuje zhotovitel, představíme ho zájemcům na veřejnosti přístupné prezentaci postupu celé rekonstrukce mostu. Tu Ústecký kraj slíbil a slovo dodrží. Termín zveřejníme v dostatečném předstihu.

 

„Úkolem Ústeckého kraje je dobře spravovat majetek a zajistit bezpečnost občanů. Rekonstrukce Benešova mostu je nutná a jsem rád, že se k ní po letech náročných příprav opravdu přistoupí. Netěší mě, že se dotkne soukromého podniku, proto se snažíme minimalizovat dobu, kdy Kolocafé nebude moci být ve svém původním místě. S majitelem už mám domluvenou osobní schůzku a jsem připraven podat pomocnou ruku a zajistit podíl kraje na nákladech na přesun,“ uvedl radní pro investice Tomáš Rieger.

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 14.3.2024 / 14.3.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém