Orientační nabídka


 

První krajský veletrh „Jak na společné vzdělávání“ pomohl pedagogům i rodičům

sv
Od minulého školního roku se vzdělává více dětí s postižením v běžných základních školách. Na tuto velkou změnu ministerstvo nepřipravilo ředitele škol ani učitele, kteří jsou vystaveni další administrativní a pedagogické zátěži. Proto se Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl podpořit učitele i odbornou veřejnost osvětovou akcí „Jak na společné vzdělávání“. Veletrh se uskutečnil 2. listopadu a zahájil ho osobně hejtman Oldřich Bubeníček.
 

 
 

 „Považuji tuto akci za velmi prospěšnou a užitečnou. Dochází zde nejen k výměně zkušeností v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením či se specifickými vzdělávacími potřebami, ale představuje se zde celá škála pomůcek pro postižené děti. Pro pedagogy je dnes připravena i řada seminářů. Takže mi nezbývá než popřát, aby veletrh přinesl očekávanou pomoc učitelům a poděkovat organizátorům a pedagogům za to, že se problematice společného vzdělávání aktivně věnují,“ řekl v úvodu veletrhu Oldřich Bubeníček.

Při zahájení akce předal hejtman šek hudebně nadanému patnáctiletému žákovi z ústeckého gymnázia Jakubovi Říhovskému se zdravotním postižením.  

Účastníci se mohli seznámit s pomůckami pro postižené děti. Odborníci poradili, jak pracovat s problémovým žákem, žákem s mentálním postižením, jak vhodně využít asistenta pedagoga a mnohé další. Krajský úřad myslil také na rodiče těchto dětí, kterým byli k dispozici ke konzultacím pracovníci pedagogicko-psychologické poradny a odboru sociálních věcí.

Jednalo se o první ročník veletrhu realizovaného v rámci Krajského akčního plánu ÚK s cílem podpořit společné vzdělávání v Ústeckém kraji. Celková organizace veletrhu probíhala ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Místní akční skupinou Labské skály, z. s., a SK Parta Litoměřicko, z. s. (svaz mentálně postižených sportovců). Na veletrhu bylo 32 vystavovatelů z řad podnikatelského i neziskového sektoru. Na návštěvníky čekala prezentace učebnic a kompenzačních pomůcek určených pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro pedagogy bylo připraveno osm seminářů, např. z MŠMT přednášela Jana Zapletalová, náměstkyně pro řízení sekce pedagogicko-psychologické poradenství, prevence a institucionální výchovu Národního ústavu pro vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

O doprovodný hudební program se postaraly děti z Dětského domova, Základní školy praktické, Praktické školy a Školní jídelny, Dlažkovice v doprovodu paní učitelky Ivany Pettrichové. Mezi jednotlivými semináři nabídly účastníkům občerstvení Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice.

sv

sv
Zleva Alexandra Zdeňková, vedoucí oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání odboru SPRP, hejtman Oldřich Bubeníček, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZÚK Pavel Vodseďálek a Jaroslava Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů (SPRP) Krajského úřadu Ústeckého kraje před zahájením veletrhu

sv

sv

sv
Šek pro Jakuba Řihovského

 

sv

 

sv

sv

 

sv
Sbor Dětského domova Dlažkovice

 

sv
Psací stroj na Braillovo písmo pro nevidomé

 

sv
Ukázka učebních textů v Braillově písmu

 

sv

 

sv

 

sv

 

sv

 

sv

sv

sv

 

sv
Zahájení odborných seminářů

 

sv
Zaplněný konferenční sál potvrdil, že o téma společné vzdělávání je velký zájem

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 3.11.2017 / 3.11.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies