Orientační nabídka


 

První zasedání pracovní skupiny pro zápis Česko-saského Švýcarska na Seznam světového dědictví UNESCO

001
Saská zemská vláda po letech odmítání změnila postoj k zápisu Česko-saského Švýcarska na Seznam světového dědictví UNESCO a podpořila návrh české strany. Kola soukolí se dala do pohybu, první výstupy ze zasedání pracovní skupiny a termínový kalendář dalších kroků jsou na světě.
Tisková zpráva z 5. prosince 2011
 

 
 

Pracovní skupina zástupců České republiky i Svobodného státu Sasko, která je nezbytnou podmínkou procedury zápisu při přeshraniční nominaci, se sešla v Bad Schandau v listopadu. Německá strana reprezentovaná Michaelem Gaislerem, landrátem Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, oznámila zahájení výběru lokalit pro zápis na předběžný seznam, který by měl být ukončen k poslednímu lednu 2012. Návrh na zápis bude v tomto termínu podán třemi subjekty (Národní park Saské Švýcarsko, spolek Landschft Zukunft a Turistický svaz Saského Švýcarska) saské vládě.

 

Financování projektu na jednání prostřednictvím zástupce Jitky Juráňové přislíbila Ostsächsichse Sparkasse, která si ponechá případně i marketingová práva k projektu na německé straně. Německá strana potvrdila, že projekt je pozitivně vnímán nejenom saskou zemskou vládou, ale i na federální úrovni. Po schválení výběru lokalit zemskou saskou vládou poputuje seznam výběru lokalit k odsouhlasení federální vládě Německa, která je oprávněná zapsat ho na PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO. Jelikož ze všech spolkových zemí Německa je tento návrh na zápis přírodní památky momentálně jediný, odpadá složitější procedura a pořadník zápisu.

 

Česká strana vedená radním pro regionální rozvoj a cestovní ruch Radkem Vonkou informovala o podpoře projektu ze strany místní samosprávy, Ústeckého kraje a osobní podpoře ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Na české straně za podání žádosti zodpovídá Ministerstvo životního prostředí ČR, které zahájilo příslušné kroky, aby tato přírodní památka byla nominována. V České republice se jedná o jediný návrh na zápis přírodní památky za poslední léta.

 

„Připomínám, že v České republice není žádné ‚přírodní‘ UNESCO, v Německu pak tři. V posledních letech je 56 procent žádostí o zapsání přírodních památek ve WHC zamítnuto. Ústecký kraj je ochoten podpořit projekt i po finanční stránce, například ve formě dvojjazyčných propagačních materiálů, který by veřejnosti objasnil motivaci a význam společného zápisu Česko-saského Švýcarska na Seznam světového dědictví UNESCO,” uvedl k tématu Radek Vonka.

 

V konečné fázi zapíší oba státy Česko-saské Švýcarsko/Sasko-české Švýcarsko na svůj PŘEDBĚŽNÝ tzv. tentativní SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO a zahájí tím proces nominace přírodní památky na SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO. Podmínkou je společně dohodnutý název území, které budou oba státy nominovat a tato dohoda bude předmětem dalších jednání. „Po Novém roce budu jednat společně s ředitelem Národního parku České Švýcarsko s obcemi, které jsou na hranici uvažovaného území k zapsání do UNESCO. Jejich názor bude velice důležitý,” dodal radní Radek Vonka.

 

Obecný harmonogram zápisu přírodní památky na Seznam světového dědictví UNESCO

Česká republika

Spolková republika Německo

 

 

Indikace přírodní památky na zápis na PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM PŘÍRODNÍHO SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO

Návrh podává Národní park Saské Švýcarsko, spolek Landschft Zukunft a Turistický svaz Saského Švýcarska) Zemské saské vládě

Do 31.1.2012

Zápis přírodní památky na PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM PŘÍRODNÍHO SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO

Návrh podává Ministerstvo životního prostředí na WHC

Do srpna 2012

Zápis přírodní památky na PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM PŘÍRODNÍHO SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO

Zemská saská vláda podává federální vládě Německa

Ta do listopadu 2012 podává návrh na WHC.

Rok od zapsání přírodní památky na Předběžný seznam lze s patřičnou dokumentací nominovat přírodní památku na SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO.

 

 

Připravila: Bc. Ellen Herzogová, oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚÚK.

 

01
Ze zasedání pracovní skupiny (zleva): Radek Vonka - radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch, Jitka Juránová - Ostsächsichse Sparkasse Dresden, Stefan Meinel – vedoucí kanceláře landráta, Rainer Frenzel a Andreas Tänzer - oba Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Michael Gaislet – landrát Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Filip Brodský – České Švýcarsko o.p.s., Iveta Špaldová - Ministerstvo životního prostředí ČR

 

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 5.12.2011 / 5.12.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém