Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
 
 
 

Management IPRM II.

 

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů (IPRM)

 

opatření IPRM: C.2 Vytvoření organizační struktury managementu IPRM

aktivita IPRM: C.2.1 Personální a technické zajištění managementu IPRM

 

stav projektu: dokončen

doba realizace: leden 2012 – listopad 2015

 

celkové náklady: 4 375 412 Kč

dotace z prostředků ROP: 3 719 100 Kč

prostředky z rozpočtu města: 656 312 Kč

 

popis projektu: Projekt Management IPRM II. navazuje na projekt IPRM I. Cílem byla úspěšná realizace Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum. Tohoto cíle bylo dosaženo především úspěšnou realizací a vzájemnou koordinací dílčích projektů, monitorováním postupu realizace IPRM prostřednictvím jeho jednotlivých aktivit a také prezentováním dosažených výsledků.

Předmětem projektu „Management IPRM II.“ bylo řízení integrovaného plánu rozvoje města, vzájemná koordinace dílčích projektů a zefektivnění procesů vedoucích k úspěšné realizaci IPRM. Předpokladem pro naplnění tohoto cíle bylo zajištění odpovídající personální kapacity pro vytvoření kvalitního manažerského týmu, dále pak vytvoření materiálního zázemí souvisejícího s administrací IPRM a jeho dílčích projektů a také spolupráce s odborníky pro publicitu.

 

Partneři projektu:

 

    Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

    Ústecký kraj

    Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

    Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

 

Případně lze použít odkaz na naše stránky:

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/o-meste/strategie-rozvoje-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/iprm-centrum/management-iprm-ii.html

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém