Orientační nabídka


 

Půl miliardy na oživení Terezína

1
Hejtmanka Jana Vaňhová a ministr kultury Václav Riedlbauch dnes slavnostně podepsali smlouvu o poskytnutí dotace pro projekt Terezín - oživení historických památek.
 

 
 

Tisková zpráva z 4. května 2010

 

Historické objekty Kavalír 2, Retranchement 5, Dělostřelecká kasárna a Jízdárna budou v letech 2010–2013 revitalizovány za přispění půlmiliardové dotace z fondů EU, v rámci projektu ministerstva kultury „Vracíme památky do života“. Rozhodnutí o poskytnutí dotace stvrdili dnes v terezínském hotelu Memorial svými podpisy ministr kultury Václav Riedlbauch a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Příjemcem dotace je zájmové sdružení právnických osob „Terezín – město změny“, jehož členy jsou Ústecký kraj a město Terezín, předsedkyní správní rady je paní hejtmanka.

„Město Terezín je jako jediné z regionu na kandidátní listině pro zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Proto usilujeme o to, abychom realizací projektu dosáhli znovuoživení významných kulturních památek a rozšířili povědomí o městě Terezín jako o zachovalé vojenské pevnosti. Historická a kulturní hodnota Terezína přesahuje hranice Ústeckého kraje i České republiky,“ uvedla při podpisu smlouvy Jana Vaňhová.

Projekt Terezín – oživení historických památek – je zaměřen na vzorovou památkovou obnovu předem vytipovaných ohrožených objektů. Nově rekonstruované prostory budou využity pro stálou výstavní expozici, jež bude zahrnovat tematiku historie života obyvatel pevnostního města, historické expozice, dokumentaci stavebních technik a pevnostní architektury. Zároveň zde budou k vidění ukázky řemesel nebo částí vojenského výcviku. Vše bude realizováno prostřednictvím speciálních tematických prohlídek. Základním kamenem projektu jsou smluvně uzavřená partnerství, která zajišťují novou obsahovou náplň, která bude probíhat v části areálu pevnosti Terezín. Vybrané prostory pevnostního města Terezín tím získají novou funkci.

Celková výše dotace je 499 336 800 korun a plánovaný termín dokončení projektu je rok 2013.

Dotace byla přidělena v rámci Integrovaného operačního programu Prioritní osa 5, oblast intervence 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporovaná aktivita 5.1b – realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR. Zprostředkujícím subjektem pro IOP oblast podpory5.1 je Ministerstvo kultury České republiky.

 

1
Projev hejtmanky před podpisem, vlevo ministr kultury Václav Riedlbauch, senátor Alexandr Vondra, vpravo starostka Terezína Růžena Čechová a náměstek hejtmanky Arno Fišera

2

3
Hejtmanka Jana Vaňhová, starostka Terezína Růžena Čechová, náměstek Arno Fišera a Jana Ryšánková, členka správní rady sdružení "Terezín - město změny"

 

4
Prohlídka Jízdárny

5
Před budovou Jízdárny při slavnostní salvě

6

Oddělení tiskových informací

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

 

 Faktografie:

Činnosti na objektu Kavalír 2 budou zahájeny nejprve rekonstrukcí tzv. zelených střech, následně pak dojde k rekonstrukci vnitřního pevnostního traktu. Ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha zde bude vybudováno Dělostřelecké muzeum, které kromě exponátů bude poskytovat odborné přednášky účastníkům k vojenské historii, a následně poskytne možnost odborného výkladu k autentickým palebním postavením v prostorách zelených střech.

V objektu Retranchement 5 bude zřízeno Centrum obnovy a využití vojenských pevnostních systémů. To by mělo mapovat jak vývoj pevnostních systémů, včetně stavebně-technických plánů a související dokumentace, tak i průběh jejich obnovy a použité technologické postupy. Díky tomu zde vznikne stálá expozice zachycující vývoj pevnostních systémůa fortifikační architektury. Stane se místem odborných přednášek a stálých expozic nejen z vojenského života 18. století.

Součástí projektu je i rekonstrukce objektu dělostřelecká kasárna. Výše uvedený objekt poskytne po obnově prostory pro sídlo Nadačního fondu Leo Becka a zázemí muzea s reálnými pohledy na tereziánskou dobu. Nadační fond Leo Becka si klade za cíl posílit mezinárodní spolupráci v oblasti výchovy k demokracii a lidským právům a humanitárním hodnotám, což zvýrazní a zlepší profil pevnosti jako pozoruhodného místa pro studijní cesty a místo pro další spolupráci.

Prostoru Jízdárny bude zčásti navrácen její původní účel jako prostoru pro nácvik formací dobového vojenského jezdectva. Poskytne prostor pro jedinečnou autentickou expozici vojenského tábora z 18. století s možností interaktivního zapojení účastníků.

Stěžejní aktivitou, která propojuje všechny obnovené prostory bývalých vojenských objektů je odborná exkurze „Poznej Terezín trochu jinak“ určenou pro žáky základních škol, studenty středních škol a odbornou veřejnost. Tato exkurze podpoří všechny ostatní aktivity konané v obnovených objektech a díky ní pasuje tento projekt, a tím i samotnou pevnost Terezín, na naprosto výjimečný projekt v přístupu předávání informací a uceleného pohledu na široké historické i společenské souvislosti mládeži a odborné veřejnosti.

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 3.5.2010 / 4.5.2010 | Účinnost do: 31.5.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies