Orientační nabídka


 

Působnost orgánů státní správy myslivosti

 
 
 

Ministerstvo zemědělství rozhoduje ve věcech:

 

a) opatření k zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1),

b) dovozu, vývozu a vypouštění druhů zvěře (§ 4 odst. 2),

c) myslivosti týkajících se organizací v oboru působnosti Ministerstva obrany,

d) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3).

 dále

a) řídí výkon státní správy myslivosti,

b) organizuje a řídí myslivecký výzkum a podílí se na vzdělávání v myslivosti,

c) vypracovává koncepce rozvoje myslivosti,

d) účastní se na mezinárodní spolupráci, programech a projektech,

e) dbá na zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1),

f) ustavuje ústřední hodnotitelskou komisi trofejí (§ 6 odst. 2),

g) pověřuje některou mysliveckou organizaci6) vedením evidence význačných trofejí (§ 6 odst. 2),

h) pověřuje právnické osoby prováděním zkoušek pro myslivecké hospodáře (§ 35 odst. 7),

i) pověřuje právnické osoby prováděním sokolnických zkoušek, zkoušek psů z výkonu (§ 44 odst. 3) a zkoušek z myslivosti (§ 47 odst. 5),

j) pověřuje celostátně působící myslivecké organizace6) pořádáním celostátních a mezinárodních mysliveckých výstav nebo jinými vybranými úkoly na úseku myslivosti,

k) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti,

l) zabezpečuje provádění vyšších odborných mysliveckých zkoušek (§ 58 odst. 3),

m) podporuje vybrané činnosti myslivosti poskytováním služeb nebo finančních příspěvků, zejména v oblastech výchovy a vzdělávání, podpory ohrožených a vzácných druhů zvěře, vyhodnocení chovu zvěře a chovatelských přehlídek, osvěty a propagace myslivosti, zlepšování životního prostředí zvěře, myslivecké kynologie, sokolnictví a chovu dravců, využití dravců v ochraně rostlin, preventivních veterinárních opatření a zdolávání nákaz v chovech zvěře,

n) zpracovává statistická hlášení o myslivosti.

 

 Kraje - Krajské úřady:

 

Kraj v přenesené působnosti rozhoduje ve věcech

a) souhlasu s chovem zvěře v zajetí (§ 7 odst. 1),

b) omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách (§ 4 odst. 1),

c) vymezení oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3),

d) prohlášení dalších pozemků za nehonební (§ 17 odst. 2),

e) povolení použití dravců jako loveckých (§ 44 odst. 2),

f) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3).

 Kraj v přenesené působnosti

a) vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3),

b) organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře (§ 6 odst. 1),

c) určuje termíny sčítání zvěře (§ 36 odst. 1),

d) zpracovává statistická hlášení o myslivosti (§ 38),

e) podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu,

f) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní veřejností.

 

Obce – Obecní úřady s rozšířenou působností

 

Ve věcech neuvedených pro Ministerstvo zemědělství a krajské úřady vykonávají státní správu na úseku myslivosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

 

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství > Myslivost > Působnost orgánů státní správy myslivosti

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém