Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu na rok 2021 a schválila nové členy Pracovní skupiny Uhelná platforma Ústeckého kraje

 
RÚK
Stěžejním bodem 5. schůze Rady Ústeckého kraje bylo projednání krajského rozpočtu na rok 2021. Ten bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje na zasedání 25. ledna. Na 6. schůzi Rady v mimořádném termínu byli schváleni členové Pracovní skupiny Uhelná platforma Ústeckého kraje, kterých bude nově celkem 25.
Tisková zpráva ze dne 21. ledna 2021
 

 
 

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 lze charakterizovat jako úsporný vzhledem k tomu, že je na rozdíl od minulých let sestaven s meziročním propadem vlastních příjmů o 1 063 666 000 Kč, tj. o 15,2 % z důvodu propadu ekonomiky České republiky v důsledku ekonomických opatření spojených s pandemií COVID-19. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu a je sestaven jako schodkový. Kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených organizací, včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Základní parametry návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 v Kč:

- příjmy 20 811 261 000 Kč
- výdaje 21 581 021 000 Kč
- saldo (příjmy – výdaje) -769 760 000 Kč
- financování 769 760 000 Kč

Odkaz na návrh rozpočtu: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

Smyslem Pracovní skupiny Uhelná platforma Ústeckého kraje je iniciovat dialog mezi strategickými aktéry v území ke koordinovanému a systematickému přístupu v souvislosti s ukončováním těžby uhlí a dekarbonizací uhelných energetických zdrojů. Úkolem je specifikovat hlavní cíle transformace regionu, potřeby, aktivity a projektové záměry, které zmírní negativní dopady na hospodářskou, sociální a environmentální situaci Ústeckého kraje a přispět k hospodářskému rozvoji kraje.

Tato krajská platforma bude mít nově 25 členů, mezi kterými jsou zástupci Ústeckého kraje, významných energetických společností a zaměstnavatelů, ale i zástupci odborné veřejnosti.

Seznam členů – Pracovní skupina Uhelná platforma Ústeckého kraje:

- Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA (předsedkyně, 1. náměstkyně hejtmana)
- Mgr. Iva Dvořáková, LL.M. (radní Ústeckého kraje pro životní prostředí)
- Ing. Tomáš Kirbs (předseda Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje)
- Bc. Petr Globočník (Strana zelených)
- Ing. Tomáš Tesař (TOP 09)
- Ing. Martin Mata, MBA (Inovační centrum Ústeckého kraje)
- prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, FSE)
- Mgr. Antonín Tym, Ph.D. (Výzkumné centrum RINGEN)
- JUDr. Zuzana Krejčiříková (ČEZ, a. s.)
- Ing. Petr Svoboda, CSc. (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.)
- Ing. Vladimír Zemánek (CHEMINVEST s. r. o., Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje)
- Mgr. Alena Hájková (CzechInvest)
- Ing. Walter Fiedler (Palivový kombinát Ústí, s. p.)
- Ing. Jan Harnych (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
- Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. (Severočeské doly, a. s.)
- Ing. Jiří Hájek, MBA (ORLEN UniCRE, a. s.)
- Ing. Milan Boháček (United Energy, a. s.)
- Mgr. Kamila Bláhová (starostka města Litvínov)
- Ing. Petr Lenc (Vršanská uhelná, a. s. – Sev.en Energy AG)
- Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. (architekt)
- Jan Rovenský (expert na energetiku a ekologii)
- Ing. Zuzana Vondrová (Centrum pro dopravu a energetiku)
- MgA. Luděk Prošek (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, FUD)
- MgA. Aleš Loziak (Veřejný sál Hraničář, spolek)
- Ing. Jaroslav Gabriel (expert na obnovitelné zdroje)

Rada Ústeckého kraje
Schůze Rady Ústeckého kraje

 

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 21.1.2021 / 21.1.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém