Orientační nabídka


International


Hledat
 

Radní zřídili svůj poradní orgán – Komisi pro Smart Region Ústecký kraj

logo ÚK
Rada Ústeckého kraje zřídila v lednu letošního roku jako svůj poradní orgán komisi pro Smart Region Ústecký kraj. Cílem komise je rozvoj koncepce Smart Region v Ústeckém kraji a na jejím základě vytváření koncepčního a technologického prostředí podporujícího vznik a realizaci projektů chytrých řešení.
Tisková zpráva ze dne 10. října 2018
 

 
 

Předsedou komise byl radními jmenován zastupitel Mgr. Ing. Miroslav Andrt. V komisi jsou zastoupeni zástupci politických klubů, zástupci institucí výzkumné a akademické sféry (např. UJEP, ČVUT - Fakulty  dopravní), zástupce Inovačního centra ÚK (podpůrná infrastruktura VVI založená krajem), odborník (supervisor, facilitátor) pro celkovou koncepci Smart region, který má zkušenosti s realizací Smart konceptů a je schopen koordinovat výstupy komise do smysluplného tvaru.

Pro prioritní oblasti Komise zřídila pracovní skupiny:

PS IT architektura a data  - vedoucí PS Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí KÚÚK

PS Doprava – vedoucí PS Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚÚK

PS Sociální věci – vedoucí PS Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚÚK

PS Energetická efektivita  - vedoucí PS Vladimír Skalník, energetik, KÚÚK

PS Pro města a obce – vedoucí PS Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana  
PS Věda a vzdělávání – vedoucí PS Mgr. Roman Kovář, vedoucí odd.organizací a koncepcí, odbor školství, mládeže a tělovýchovy                                                        


Náplň činnosti komise:

  • řídí a zodpovídá za naplňování strategie koncepce Smart Region

  • koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých systémových opatření přímé i nepřímé podpory smart aktivit na území Ústeckého kraje

  • monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků smart projektů, navrhuje a doporučuje Radě kraje priority pro realizaci smart projektů včetně  doporučení možností financování těchto aktivit

  • navrhuje případné změny a aktualizaci koncepce Smart Region  s ohledem na vývoj  smart aktivit měst (smart cities) v kraji

  • napomáhá dosažení shody a synergie v kraji mezi klíčovými aktéry, uplatňující smart řešení, rozvíjí spolupráci všech zainteresovaných subjektů, tj. veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry, neziskových organizací apod.          

  • pracovní skupiny odborně posuzují jednotlivé projekty, průběžně vyhodnocují jejich realizaci, navrhují technologická řešení, provázanost dat a jejich využití novým inovativním způsobem, dohlíží nad synergií a koncepčností jednotlivých řešení     


Chytrý kraj s chytrými městy – máme na to!

Když sleduji různé žebříčky a hodnocení krajů v různých ukazatelích a z různých hledisek, mívá často Ústecký kraj výjimečné postavení. Podle některých je nejhorším krajem pro život, krajem s nejvíce znečištěným ovzduším a zanedbaným životním prostředím, je tu nejvyšší nezaměstnanost, největší zadluženost obyvatel, nejvíce exekucí. Na druhé straně máme největší meziroční přírůstky v počtu přijíždějících turistů, rozhodně patříme ke krajům s vysokým počtem přírodních a kulturních památek.

Netroufám si říci, jak bychom obstáli při hodnocení „chytrosti“ krajů. Koncepty „smart region“ a „smart city“ se stále častěji objevují ve světě, v naší vlasti i v našem kraji. Chytrý kraj a chytrá města s chytrými technologiemi a lidmi – jak by to bylo senzační! Prakticky všechna velká města v Ústeckém kraji se v rámci konceptu chytré město snaží postupně více a efektivněji využívat moderních technologií a digitalizace ke zlepšení kvality života. Elektronické informační systémy jsou už dnes využívány v dopravě, při přenosu informací, v oblasti bezpečnosti, veřejné správě, v energetice, ve školství a v dalších oborech.

Často uváděný příklad „chytré lavičky“ v parku, kde si díky solární energii můžete dobít svůj mobilní telefon, nepovažuji za tolik úžasný přínos v pojetí smart city. Já osobně vidím jako největší klad projektů chytrých měst a krajů v možnosti přilákat talenty, vzbudit zájem o technické a přírodovědné vzdělávání a pomoci podnikatelům a firmám v inovacích. Vzdělaní lidé jsou jedním z důležitých aspektů chytrého kraje.

Chytré, nebo chcete-li inteligentní město, by mělo být ideálem pro bydlení, práci a volný čas, zkrátka pro kvalitní život. Přitom kvalitu života ovlivňuje kultura, zdraví, bezpečnost, zaměstnanost, turistická nabídka, dopravní infrastruktura, čisté životní prostředí a atraktivita pro nové lidi přicházející do kraje žít, vzdělávat se a pracovat. Chytré technologie aplikované prostřednictvím dobrých projektů by tak mohly opravdu náš kraj pozvednout.

Tak pojďme do toho.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 10.10.2018 / 10.10.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies