Orientační nabídka


 

Radonový program České republiky

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
1
Obyvatelé, kteří mají o toto měření zájem, se mohou obrátit na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, konkrétně na Ing. Petru Tóth Sikorovou, tel. 475 657 169, e-mail: sikorova.p@kr-ustecky.cz
 

 
 

Tisková zpráva z 16. července 2009  

Radonový program České republiky je projekt koordinovaný Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, který se zaměřuje na vyhledávání budov se zvýšenou úrovní přírodního ozáření v oblastech značného radonového rizika. V Ústeckém kraji mezi takové lokality patří hlavně Krušné hory a Šluknovský výběžek. Tady jsou často překračovány doporučované hodnoty. V případě radonu nemá koncentrace překročit směrnou hodnotu 400 becquerelů na m3 ve stávajících budovách. Pokud průměrná hodnota překročí hodnotu 1000 Bq/m3, doporučují odborníci provést ozdravná opatření, na která se poskytuje státní dotace.

 

Radonový program je určen pro objekty, ke kterým bylo vydáno stavební povolení do 28. 2. 1991.

 

Měření v rámci programu se provádí pomocí stopových detektorů, které se umisťují do objektu na dobu jednoho roku. V rodinných domcích nebo bytech se měří vždy dvěma detektory, které se rozmístí v přízemí nebo obytném suterénu a prvním patře. Prostory ve vyšším než druhém patře, to znamená ani byty, které jsou ve vyšším než druhém patře, se neměří. Naměřené hodnoty se pak předávají pouze majiteli objektu.

 

Obyvatelé, kteří mají o toto měření zájem, se mohou obrátit na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, konkrétně na Ing. Petru Tóth Sikorovou, tel. 475 657 169, e-mail: sikorova.p@kr-ustecky.cz.

 

Výzva na využití Radonového programu ČR platí v Ústeckém kraji především pro obyvatele těchto obcí a měst z okresu:

Děčín: Děčín, Rumburk, Ludvíkovice, Janská, Huntířov, Doubice;

Chomutov: Klášterec nad Ohří, Perštejn, Spořice, Vejprty, Domašín, Křimov, Měděnec, Okounov, Boleboř, Blatno, Jirkov;

Litoměřice: Třebenice;

Louny: Lubenec, Zbrašín;

Most: Bečov, Klíny, Lom, Český Jiřetín;

Teplice: Teplice, Dubí, Jeníkov, Košťany, Krupka, Proboštov, Moldava, Srbice, Modlany

Ústí nad Labem: Libouchec, Přestanov, Petrovice a Chuderov.

 


Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal v roce 2000 příručku Ing. Martina Jiránka „Opatření proti radonu ve stávajících budovách“, která může vlastníkům a uživatelům domů pomoci při rozhodování o jejich realizaci.

Další vyhledávané objekty podle vyhlášky č. 462/2005 Sb.:

Budovy škol, školských a předškolních zařízení a budovy sloužící pro zabezpečení speciálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže a vodovody pro veřejnou potřebu.

Odkazy:
Vyhláška č. 461/2005 Sb. o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování.

Vyhláška č. 462/2005 Sb. O distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytování dotace ze státního rozpočtu.

 

Instituce zúčastněné v radonovém programu České republiky zajišťují tyto činnosti:

SÚJB - řízení radonového programu, legislativa
SÚRO - výzkum a vývoj metodiky pro měření radonu v objektech
SÚJCHBO - vyhodnocování stopových detektorů, kalibrace přístrojů v radonové komoře
ČGS - výzkum a vývoj metodiky pro měření radonu v geologickém podloží, radonová databáze, mapování radonového rizika
PřFUK - referenční plochy pro měření radonu v podloží
ČVUT - vývoj a výzkum ozdravných opatření a sledování jejich efektivity
Asociace Radonové Riziko - (sdružení soukromých firem) - měření radonu na stavebních pozemcích, radonová diagnostika

Všechny uvedené subjekty vzájemně úzce spolupracují s cílem vyhledat objekty s objemovou aktivitou radonu nad směrnou hodnotou ve smyslu vyhlášky č.307/2002 Sb. (Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně).

 

Další informace naleznete na stránkách www.suro.cz a www.sujb.cz.

 

 

 
Zodpovídá: Soňa Poupětová
Vytvořeno / změněno: 16.7.2009 / 16.7.2009 | Zveřejnit od-do: 16.7.2009-16.8.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies