Orientační nabídka


 

Rámcový vzdělávací program

Odkazy


 
 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. září 2021

Do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byla začleněna nová část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola 8.4). Změna v RVP PV byla provedena v návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb., která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Novelizace se týká poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání. Účinnost této vyhlášky je od 1. září 2021.

Mateřská škola uvede svůj školní vzdělávací program (ŠVP) do souladu s RVP PV ve znění výše uvedeného opatření ke dni 1. září 2021. MŠMT přijalo změnu RVP PV na konci srpna v návaznosti na zveřejnění novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve Sbírce zákonů. Vyjednávání o konečné podobě této novely trvalo déle, než jsme původně předpokládali, zejména s ohledem na zajištění dodatečných finančních zdrojů, které jsou se zabezpečením fungování nového systému jazykové podpory spojeny. Uvědomujeme si, že z objektivních důvodu je zřejmé, že nemusí být možné ŠVP upravit k 1. září. Doporučujeme však k úpravě ŠVP přistoupit do nejdříve, přičemž lze plně využít přímo text RVP PV.

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém