Orientační nabídka


 

Rašeliniště bez hranic

2
Dne 29. dubna 2010 podepsal předseda Účelového sdružení přírodního parku „Krušnohoří / Vo-gtlandsko“ (Zweckverband Naturpark „Erzgebirge / Vogtland“), zemský rada Frank Vogel, smlouvu o poskytnutí dotace pro přeshraniční projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzungem – 1. etapa“. Projekt je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 7. května 2010

Dne 29. dubna 2010 podepsal předseda Účelového sdružení přírodního parku „Krušnohoří / Vogtlandsko“ (Zweckverband Naturpark „Erzgebirge / Vogtland“), zemský rada Frank Vogel, smlouvu o poskytnutí dotace pro přeshraniční projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzungem – 1. etapa“. Projekt je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Lead partnerem projektu je Účelové sdružení přírodního parku „Krušnohoří / Vogtlandsko“ (Zweckverband Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“), které na radnici v Reitzenhainu zřídilo projektové pracoviště. Partnery v projektu jsou Ústecký kraj, Zemské ředitelství Saská Kamenice (Chemnitz) a Saský zemský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie. Kromě pravidelných porad jsou v projektu naplánovány různé společné akce a výměna personálu.

 Na německé straně existují kromě dvou přírodních chráněných oblastí  Schwarze Heide a Kriegswiese i další plochy, které byly silně odvodněny. Na českém území nalezneme přímo navazující 600hektarový komplex rašelinišť pod Jelení horou. I v těchto rašeliništích se nachází mnoho hlubokých příkopů. Zdejší specifická vzácná flóra a fauna je silně ohrožena a zčásti jí hrozí i vymření.

 Aby se zabránilo dalšímu zhoršování stavu rašelinišť, jsou potřebná především opatření, sloužící k zadržení vody. Součástí tohoto dvouletého projektu jsou přípravné průzkumy, t. zn. zmapování příkopů, vegetace a světa zvířat, jakož i hydrogeologické průzkumy. Mimořádnou výzvou bude spojení oblasti  Kriegswiese s jejím povodím, ležícím na území České republiky. Voda, doposud odváděná silničním příkopem, by v budoucnosti měla opět sloužit rašeliništi. Výsledkem projektové práce bude koncept opatření k opětovnému zamokření řašelinišť, zkoordinovaný s uživateli a majiteli ploch. Samotná realizace naplánovaných opatření bude probíhat v návazném projektu, který by měl začít v roce 2012.

 Projekt slouží k zachování jedinečné krušnohorské přírody a v nejširším smyslu i ochraně klimatu a ochraně proti povodním.

 Zahajovací akce projektu se uskuteční ve čtvrtek 27. května 2010 v 10 hodin v Kulturním centru Chomutov.

 

Připravil: odbor životního prostředí a zemědělství

 

1
Zemský rada Frank Vogel při podpisu smlouvy.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 8.5.2010 / 8.5.2010
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies