Orientační nabídka


 

Reakce hejtmana Ústeckého kraje a náměstka hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství na otevřený dopis zástupců dopravních odborů v Ústeckém kraji

1
Celé znění reakce na otevřený dopis zaslané dne 3. ledna 2017.
Tisková zpráva ze dne 3. ledna 2017
 

 
 

Vážení pánové,

Ústecký kraj si je složité problematiky týkající se aktuálního navýšení mezd řidičů autobusů velmi dobře vědom. Zásadní lží, kterou jasně odmítáme, je tvrzení, že Ústecký kraj a jeho politici nehledají cesty, jak navýšit prostředky pro potřeby řidičů.

Se zástupci vašich zaměstnavatelů jednal Ústecký kraj v listopadu a prosinci 2016 a informoval je o svém dalším postupu.  Je s podivem, že největší smluvní dopravce Ústeckého kraje, společnost BusLine a.s., v té době Ústecký kraj ve věci dalšího postupu vůbec nekontaktovala.

Ústecký kraj se po projednání se všemi primátory našeho kraje obrátil společným dopisem ze dne 20. prosince 2016 na předsedu Vlády ČR se žádostí o řešení vzniklé situace (viz příloha). Největším problémem nedořešení financování mezd řidičů není totiž z pohledu našeho kraje nedostatek finančních prostředků, ale negativní stanoviska tří ústředních orgánů státu k možnosti zvýšení ceny dopravního výkonu pro dopravce ve smlouvách uzavřených jako veřejné zakázky v Ústeckém kraji.

To, „kde na to vzít“ a zda bude na zvýšených úhradách participovat stát, který nařízení vydal (a prakticky neřešil jeho dopady do dopravního sektoru) je až druhotný problém. Nicméně v této souvislosti podotýkáme, že si Ústecký kraj není vědom deklarace vlády na financování zvýšených nákladů krajů, žádné takové usnesení vlády nemáme k dispozici.

Po výše zmíněném dopise předsedovi vlády jsme také oslovili jeho spolupracovníky s urgentní žádostí o osobní schůzku. Na tu však (pravděpodobně z důvodu vánočních svátků) zatím nebylo reagováno.

Na závěr ještě dvě poznámky:

  1. Neustále je kraj ve vašich mediálních prezentacích napadán za údajné chybné vybrání dopravců s nízkými nabídkovými cenami. Ústecký kraj nemůže být perzekvován za to, že zcela transparentně a v souladu s platnou legislativou EU a ČR vybíral v letech 2013 a 2014 dopravce pro období let 2015 – 2024. Nabídky, které obdržel, nejsou jen a pouze o ceně dopravního výkonu, jak je veřejnosti podsouváno, ale každý dopravce musí plnit řadu jasně daných kvalitativních parametrů. Ani zmíněné nabídnuté ceny však nejsou v rámci ČR nejnižší. Správný postup Ústeckého kraje byl opakovaně potvrzen ÚOHS. Vážení pánové, pokud stále napadáte nízké ceny, které nabídli vaši zaměstnavatelé v soutěžích, jak jste proti těmto cenám „bojovali s managementem“, když se připravovaly nabídky?

  2. Ústeckému kraji velmi záleží na tom, aby služba, kterou veřejnosti nabízí, byla opravdu kvalitní. Jsme si vědomi dlouhodobého nedostatku řidičů v osobní dopravě. Proto byla také v loňském roce uzavřena regionální sektorová dohoda s cílem od září 2017 mj. poskytovat zkrácené jednoleté studium Řidič silniční dopravy.

 

Oldřich Bubeníček v.r.                                  Jaroslav Komínek v.r.

hejtman Ústeckého kraje                              náměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 3.1.2017 / 3.1.2017 | Účinnost od-do: 3.1.2017-3.2.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies