Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Reakce na Deníky: Krajský úřad už mnohokrát vše vysvětlil

 
znak
Vzhledem k článku „Kaly: Kraj musí leccos vysvětlit!“ musíme důrazně zopakovat stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, které jsme již mnohokrát dali novinářům k dispozici, které však autorky článku zcela přehlížejí. Krajský úřad postupuje vždy v souladu s platnou legislativou a nikdy by nevydal rozhodnutí, které by nesplněním zákonných limitů a norem ohrožovalo zdraví občanů Ústeckého kraje nebo mělo negativní dopad na životní prostředí v regionu.
 

 
 

 

Odbor životního prostředí v rámci správního řízení o změně integrovaného povolení společnosti CELIO a.s využil všech zákonných možností a povolil změnu s tím, že stanovil velmi přísné podmínky pro skladování, jakost i klasifikaci přepravovaného odpadu. Krajský úřad rozhoduje podle zákona, nikoli podle přání politiků. Při vydání souhlasu se změnou integrovaného povolení úřad respektoval podmínky dané zákonem. Je třeba jasně říci, že pokud by v takovém případě úřad změnu nevydal, postupoval by nezákonně.

 

Rada kraje ani úřad při posuzování nebyly seznámeny s dohodou podnikatelských subjektů, kterou podmiňují svou budoucí spolupráci. Soukromá obchodní dohoda nemůže mít v žádném případě vliv na rozhodování úřadu, který se řídí zákonem.

 

Rada kraje jako jeden z účastníků řízení vyslovila souhlas s 20. změnou integrovaného povolení za předpokladu splnění přísných podmínek. Tyto podmínky byly zapracovány do integrovaného povolení a na jejich dodržování dohlíží orgány ochrany životního prostředí. Správní řízení probíhalo ve standardním režimu podle zákonných lhůt.

 

Co se týká vyjádření České inspekce životního prostředí, nerozumíme jejím tvrzením o údajně nezákonném postupu. Opakujeme, že zvolený postup byl v souladu se zákonem. V rámci řízení o změně integrovaného povolení pro společnost CELIO úřad shromažďoval a vyhodnocoval podklady pro rozhodnutí. Návoz omezeného množství kalu byl před vydáním povolení projednán za účelem ověření reálných možností přepravy, překládky a manipulace v zařízení co nejšetrněji vůči životnímu prostředí. Způsob přepravy a překládky je unikátní, v České republice nebyl dosud v tomto rozsahu a u tohoto druhu materiálu uplatněn, bylo tudíž nutné ověřit jeho použitelnost.

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 16.11.2011 / 16.11.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém