Orientační nabídka


 

Reakce na to, co zaznělo na demonstracích v Teplicích a Litoměřicích

znak
Vzhledem k šíření polopravdivých a neověřených informací o procesu likvidace ostravských kalů na území Ústeckého kraje, které v občanech Ústeckého kraje vyvolávají nevoli, je potřeba uvést informace na pravou míru. Následující vyjádření reaguje také na výroky, které padly na teplickém a litoměřickém shromáždění obyvatel. PODÍVEJTE SE TAKÉ NA VIDEO.
 

 
 

Občané by měli pochopit, že svůj hněv a rozčarování směřují špatným směrem. Krajský úřad Ústeckého kraje není odpovědný za schválení převážení a spalování kalů. Zastupitelstvo kraje naopak několikrát vyjádřilo striktní nesouhlas s celým procesem, který schválila a umožnila vláda. Politici Ústeckého kraje tak nemohou nést odpovědnost za dříve uzavřenou státní zakázku. Úřad pouze vydal změnu integrovaného povolení pro skladování, protože při dodržení všech stanovených podmínek neměl zákonnou možnost ji nepovolit. V současnosti ani neexistuje instrument, který by kraji umožnil dovoz a spalování kalů zakázat. Právě proto kraj podniká co nejvíce kroků k tomu, aby byl započatý proces převážení a skladování co nejvíce zabezpečen příslušnými orgány ochrany životního prostředí.

 

Je potřeba zdůraznit, že kontrolu převáženého materiálu provádí každý den Zdravotní ústav a bez jeho povolení nevyjede z Ostravy ani jeden vlak. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na výzvu hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové v pátek informoval o tom, že uložil České inspekci životního prostředí důkladně monitorovat situaci na lokalitě lagun Ostramo i na skládce společnosti Celio, a.s.

 

ČIŽP aktuálně odebírá, analyzuje a vyhodnocuje složení materiálu expedovaného z lagun, ukládaného na skládce společnosti Celio a.s. Energetické využití upravených odpadů v cementárně v Čížkovicích pak bude pod stálým dohledem a měřením inspektorů ČIŽP z hlediska kontroly limitů emisí znečišťujících látek ze spalování. Pokud se vyskytne jakékoli pochybení či porušení zákona, jsou orgány životního prostředí připraveny okamžitě reagovat.

V úterý 8. listopadu se v Litvínově uskutečnilo jednání o dané problematice, jeho účelem bylo předat veřejnosti úplné informace o celém procesu a uklidnit veřejné mínění živené poplašnými novinovými zprávami. Zúčastnili se jej zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedení města Litvínova, České inspekce životního prostředí (která současně zastupovala Ministerstvo životního prostředí), Ministerstva průmyslu a obchodu, státního podniku DIAMO a společností GEOSAN, CELIO a cementárny Lafarge.

Výsledkem jednání byly konkrétní kroky, mezi něž patří zveřejnění výsledků kontrol, které provádí na skládce CELIO Česká inspekce životního prostředí, provedení veřejné spalovací zkoušky v cementárně, provedení  nezávislého měření vlivů  deponie skládky CELIO na jejího okolí a také garance Ministerstva průmyslu a obchodu, že stát využije všech svých prostředků a pravomocí k dokončení legální likvidace odpadů z Ostravy. Všechny tyto kroky, zaštítěné zúčastněnými firmami a kontrolními orgány, by měly garantovat, že v případě, že se svozu kalů ke spalování nepodaří zabránit, nepřinese jejich likvidace na území Ústeckého kraje žádné zhoršení životního prostředí a nebude mít vliv na zdraví lidí žijících v okolí.

 

REPORTÁŽ NA WWW.U-TV.CZ

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 14.11.2011 / 14.11.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém