Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Reakce úřadu na odvlání ekologů

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro ČTK ( Jan Foukal)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ ČTK  ( Jan Foukal) ze dne  21. 6. 2004

 

Dotaz (v původním znění):

 Subject: prosba čtk - reakce úřadu na odvlání ekologů

Ústecký krajský úřad vydal závěrem května tzv. integrované povolení pro slévárnu hliníku NEMAK v Havrani u Mostu. Uvedené povolení má pro NEMAK zcela zásadní význam, protože bez něj nemůže získat stavební povolení ke svému plánovanému více než desetinásobnému rozšíření. Rozhodnutí Ústavního soudu o místním referendu v Havrani zřejmě nebylo pro NEMAK tak podstatným, jako právě výsledek integrovaného řízení. Řízení před krajským úřadem a samotné integrované povolení však byly zatíženy takovým množstvím zásadních nezákonností, že NEMAK stavět hned tak nezačne: Ekologický právní servis podává odvolání k ministerstvu životního prostředí. Je tedy na něm, zda nezákonnosti potvrdí, nebo dostojí své úloze a integrované povolení zruší.

 

Krajský úřad v Ústí nad Labem vydal závěrem května tzv. integrované povolení pro slévárnu hliníku společnosti NEMAK EUROPE, s.r.o., která se staví v Havrani u Mostu. Uvedené povolení má pro NEMAK zcela zásadní význam, protože bez něj nemůže získat stavební povolení 1) ke svému plánovanému více než desetinásobnému rozšíření. Nepochopitelné rozhodnutí Ústavního soudu z prosince minulého roku, kterým odmítl ústavní stížnost paní Rajterové proti nezákonnému nevyhlášení místního referenda o zóně Joseph, zřejmě nebylo pro rozvoj NEMAK tolik podstatným, jako právě výsledek integrovaného řízení. To je totiž vedeno v souladu s požadavky legislativy EU 2) s cílem dosáhnout vyšší ochrany životního prostředí jako celku.

 

Již samotná žádost NEMAKu o integrované povolení obsahuje mnoho zásadních chyb, dále krajský úřad na přání NEMAKu účastníkům řízení zatajil důležité informace o výsledcích měření emisí na 1. etapě jeho továrny, ve správním řízení pak adekvátně nereagoval na návrhy účastníků řízení, neposoudil předložené důkazy, překračoval lhůty atd.. Na tyto a další závažné nezákonnosti poukázal Ekologický právní servis (EPS - nevládní sdružení právníků a studentů práv), který si také nechal zpracovat rozsáhlý expertní znalecký posudek 3). Z něj jednoznačně plyne, že integrované povolení pro NEMAK vydat nelze.

 

Právník EPS Jiří Nezhyba tvrdí: "NEMAK se hned tak rozšiřovat nebude. Krajský úřad mu skutečně poskytl medvědí službu, když správní řízení o vydání integrovaného povolení zatížil mnoha nenapravitelnými chybami. Naše odvolání je pro Ministerstvo životního prostředí výzvou, zda nezákonné povolení potvrdí, nebo dostojí své úloze a zruší ho."

 

V případě zrušení rozhodnutí by se celá věc vrátila zpět ke krajskému úřadu, který by musel provést celé řízení znovu. Vzhledem k tomu, že dosavadní řízení trvá již více než rok (zahájeno bylo 15. 4. 2003), nedá se očekávat, že by NEMAK získal stavební povolení dříve než v druhé polovině roku 2005.

 

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje (KUUK) při zpracovávání Integrovaného povolení (IPPC) pro slévárnu hliníku NEMAK v Havrani u Mostu v žádném ze svých úkonů nepochybil, s jednou výjimkou, ve které nařídil ústní jednání s prodlevou 3 dnů. Toto zdržení není nezákonné a jeho důvodem byla přítomnost pracovníků zpracovávajících na KUUK agendu IPPC na několikadenním školení pořádaném Ministerstvem životního prostředí ČR.

Velmi rozhodně odmítám tvrzení, že KUUK zatajuje informace. Provozovatel dopisem dne 26. března 2004 tyto údaje označil jako obchodní tajemství. KUUK v souladu s příslušnými paragrafy zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů takto označené informace nezveřejňuje.

Dále odmítám tvrzení, prohlašující, že KUUK nereagoval na návrhy účastníků řízení a že by neprovedl posouzení předložených důkazů. K uvedenému řízení se účastníci řízení a příslušné správní úřady vyjádřili souhlasně. Návrhy a připomínky dalších účastníků řízení včetně předloženého „Expertního znaleckého posudku“, který byl předložen jako důkaz, byly v průběhu řízení zohledňovány a zapracovávány do závazných podmínek  IPPC pro firmu NEMAK. Připomínky, které nebyly zařazeny do závazných podmínek, byly vypořádány v odůvodnění rozhodnutí. Jednalo se o  souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu, zásah do krajinného rázu, které byly řešeny jinými příslušnými úřady v předcházejících řízeních.

Odmítám i tvrzení, že při zpracovávání povolení IPPC pro NEMAK došlo k jeho zatížení mnoha nenapravitelnými chybami. Proti vydanému rozhodnutí se někteří účastníci řízení odvolali a v nejbližších dnech bude spisový materiál postoupen Ministerstvu životního prostředí ČR, které o podaném odvolání rozhodne. Od tohoto rozhodnutí se bude odvíjet další postup, který v současné chvíli nelze předjímat.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 2.7.2004 / 2.7.2004 | Zveřejnit do: 2.8.2004

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém