Orientační nabídka


 

Realizace Labské cyklostezky bude financována z ROP Severozápad

a
Dobudování Labské cyklostezky, jež v budoucnu spojí Hamburk s Vídní, bude realizováno ve třech etapách. První z nich bude financována z evropských peněz, z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad...
 

 
 

Tisková zpráva ze 6. května 2009

„Labská stezka č. 2“ je mezinárodní cyklistická trasa nadregionálního významu a je jedinou  trasou
I. třídy procházející územím Ústeckého kraje. Celková délka cyklostezky na území Ústeckého kraje (Dolní Žleb – hranice kraje) činí 96,5 km, přičemž dokončeno v požadovaných parametrech je přibližně 50 km. Zbývající část cyklotrasy  zatím tyto parametry nemá a je připravována pro realizaci ve třech základních etapách:

ETAPA 1

§         úsek Přerov – Velké Březno – Valtířov

§         úsek Litoměřice – Třeboutice

ETAPA 2

§         úsek Děčín – Přerov

ETAPA 3

§         nedokončené úseky na území okresu Litoměřice

První etapa, která byla právě 27.dubna 2009 schválena Regionální radou Regionu NUTS II Severozápad k realizaci, se zaměřuje především na budování úseků s nejvyšší úrovní připravenosti, tj. Přerov – Malé Březno – Velké Březno, parkoviště Svádov a úsek na k.ú. Třeboutice.  Nedílnou součástí I. etapy jsou i další činnosti jako budování partnerství, propagace stezky, koordinace a řízení projektu.

   Cílem projektu je rozvoj kvality dopravní obslužnosti a dopravního propojení regionálních center osídlení, jejich spádových oblastí a sousedních regionů. Realizací projektu chce Ústecký kraj zajistit nejen dobudování této páteřní nadregionální cyklostezky, ale i zvýšit podíl cyklistické dopravy v regionu jako formy udržitelné dopravy a zajistit zvýšení bezpečnosti cyklistů využívajících stezku.

   Ústecký kraj je nositelem projektu a tedy žadatelem, koordinátorem a investorem stavby. Projekt připravil a realizuje odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Opomenout nelze ani roli partnerů projektu, kterými jsou:

-          Obec Křešice,

-          Obec Malé Březno,

-          Obec Velké Březno,

-          Statutární město Ústí nad Labem a

-          Nadace Partnerství.

   Projekt zaměřený na realizaci I. etapy stezky byl předložen v lednu tohoto roku v rámci 4. výzvy ROP Severozápad do Prioritní osy 3: Dostupnost a dopravní obslužnost, Oblast podpory 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti.

   Celkové náklady předloženého projektu jsou 72 mil. Kč včetně DPH. Podíl fondů Evropské unie na financování je 85%, státní rozpočet přispívá 7,5% a spoluúčast ve výši 7,5% (tj. 5,4 mil Kč) poskytlo Statutární město Ústí nad Labem. Předpokládané ukončení projektu je v roce 2011.

Připravil odbor regionálního rozvoje

Krajského úřadu Ústeckého kraje,

Lucie Kuželová, tel. 475 657 501

1
Část dokončené cyklostezky u Mariánského mostu v Ústí nad Labem podél silnice na Děčín (II/261)

2

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 6.5.2009 / 6.5.2009 | Schváleno / Zrušeno: 6.5.2009 / 5.6.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém