Orientační nabídka


 

Realizace zprovoznění silnice II. třídy zvané "Drážďanka"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro Rumburské noviny (G.Doušová)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Rumburské noviny (G.Doušová) ze dne  22. 6. 2004

 

Dotaz (v původním znění):

 Potřebovala bych vědět jak probíhá realizace zprovoznění silnice II. třídy zvané "Drážďanka" vedoucí z Rumburku do Drážďan. Kdy bude otevřen hraniční přechod a v jakém časovém horizontu uvažuje kraj o realizaci přemostění železničního přejezdu ve Velkém Šenově, ale také uvažovaném obchvatu Šluknova. Také kolik celá akce bude stát, kdo to financuje a co to všechno obnáší - např. úpravy povrchů silnic, dopravní značení a úpravy, atd.

 

Odpověď:

Na této komunikaci (č. II/266) byla v roce 2003 provedena rekonstrukce dvou úseků. Jednalo se o úsek od Lobendavy směrem k obci Šluknov v délce 1500 m a dále o úsek za přejezdem Velký Šenov směrem ke Šluknovu v délce 2500 m. Akce byla hrazena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Hraniční přechod se SRN na silnici č. II/266 Lobendava - Langburgersdorf je zařazen v materiálu „Záměr rozvoje silničních hraničních spojení pro motorová vozidla mezi Českou republikou - Ústecký kraj a Svobodným státem Sasko“. Zprovoznění hraničního přechodu vyžaduje stavební úpravy komunikace a také rekonstrukci mostu. Hrubý odhad nákladů se pohybuje na přibližně 12 milionech korun. Doba zprovoznění tohoto hraničního přechodu pro automobilovou dopravu do 3,5 t je závislá na výsledku mezistátních dohod a v současné době probíhá jejich schvalování.

            O přemostění železničního přejezdu ve Velkém Šenově nemá Krajský úřad Ústeckého kraje odbor dopravy a silničního hospodářství v současné době žádné informace, jsou vedena pouze jednání s ČD a.s. o přípravě rekonstrukcí železničních přejezdů. Uvažovaný obchvat Šluknova je zařazen ve Studii rozvoje a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji, schválené krajskými zastupiteli. Prozatím k realizaci připravován není, ve zmíněné studii trasa takzvané „jižní varianty“ obchvatu překračuje tři vodní toky a kříží železniční trať Rumburk -Dolní Poustevna.

            Trasa komunikace je zachycena v územním plánu, byla zpracována technická studie. Stavební náklady na jižní obchvat Šluknova jsou odhadnuty na 160 milionů korun. Realizaci obchvatu navrhuje zpracovatel studie do roku 2006. Akce souvisí s navrhovanou homogenizací silnice III/2658 Staré Křečany – Šluknov.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 2.7.2004 / 2.7.2004 | Zveřejnit do: 2.8.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém