Orientační nabídka


 

Realizované akce

 
 
 

Putovní výstava v Ústí nad Labem k shlédnutíV Ústí nad Labem byla 30. lis­to­pa­du 2018 po­sta­ve­na pu­tov­ní vý­sta­va na téma „ Ra­še­li­niš­tě na hra­ni­cích“.

Vý­sta­vu vzniklou při pro­jek­tu  Cíl3/Ziel3 „Re­vi­ta­li­za­ce ra­še­li­nišť mezi H. Sv. Še­bes­ti­á­na a Sat­zung-re­a­li­zač­ní fáze“ si mů­že­te pro­hléd­nout do 31. ledna 2019 v hlav­ní bu­do­vě Kraj­ské­ho úřadu Ús­tec­ké­ho kraje (Velká Hra­deb­ní 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem).

Sto­ja­ny po­skyt­ly stát­ní lesy Sa­ch­sen­for­st, a to v sou­vis­los­ti s pro­jek­tem „MO­O­RE­VI­TAL 2018 - po­kra­čo­vá­ní ochra­ny ra­še­li­nišť v Kruš­ných ho­rách“.


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > MOOREVITAL 2018 > Realizované akce

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém