Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

Realizované a plánované aktivity

 
OPZ
Operační program zaměstnanost

Vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu Ústí nad Labem, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002853

 
 
 

           

Název klíčové aktivity 01 : Realizace specifických vzdělávacích programů a kurzůPopis klíčové aktivity

Aktivita je rozdělena z původně 4 na 5 podaktivit A až E dle formy kurzů:


A) Kurzy na míru pro více osob s realizací v prostorách úřadu - Tematické požadavky na kurzy byly sdruženy a kurzy, které jsou společné požadavkům více zaměstnanců, budou realizovány v prostorách žadatele. Budou za vedení Metodika sepsány požadavky na daný kurz a bude najat odborný lektor, který přijede přednášet do Ústí n.L. Kurzy budou ukončeny testem ověření znalostí účastníků.

B) Speciální kurzy pro jednotlivce + elektronické kurzy - Specifika některých kurzů vyžadují individuální účast pracovníka či menší skupiny osob, nebylo by tedy efektivní řešení vzdělávání v Ústí nad Labem. Kurzy budou dle témat Metodikem vyhledány v nabídce vzdělavatelů, bude diskutováno obsahové zaměření a kvalita lektora a poté kurz doporučen k účasti. Kurzy budou v částečném počtu ukončeny testem ověření znalostí účastníků.


Elektronické kurzy budou realizovány formou E-learningu. Kurzy budou ukončeny testem ověření znalostí účastníků.

D) Kurzy ZOZ - Úředník je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. Výstupem bude Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu ZOZ

E) Výjezdní dvoudenní Rozvojový program pro vedoucí pracovníky - Vzdělávání bude mít prezenční formu s kombinací aktivizačních metod. Účastníky vzdělávání budou vedoucí pracovníci. Místo realizace bude zvoleno mimo pracoviště účastníků vzdělávání. Důvodem je potřeba co největšího zapojení účastníků do vzdělávání a jejich soustředění na vymezené problémy a maximální eliminace rušivých prvků. Optimálním řešením je realizovat každý výjezd do jiné destinace. Výběr destinace bude na realizačním týmu dle doporučení Metodika. Doprava do destinace bude zajištěna mikrobusem/busem jako služba. Bude zajištěn nocleh a stravování (doprava, nocleh a stravování budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele.). Vzdělávací program bude průběžně za každý výjezd ukončen testem ověření znalostí účastníků.


V rámci projektu bude vzdělávání probíhat v rámci následujících oblastí (schváleno ze strany řídícího orgánů):


 • Zadávání veřejných zakázek
 • Finanční řízení
 • Komunikace s veřejností
 • Územní plánování
 • Environmentální management
 • Pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu
 • Znalost příslušné legislativy
 • Sociální věci a sociální práce
 • Obecné i specificky zaměřené odborné oblasti výkonu státní správy a samosprávy
 • Audit a kontrola
 • Správní řád a správní řízení – obecně a dle jednotlivých oblastí výkonu státní správy a samosprávy


V rámci realizace projektu došlo k několika nepodstatným změnám, jednalo se o změnu ve způsobu provádění klíčové aktivity, která neměla negativní dopad na plnění cílů projektu. Důvodem zejména ad-hoc reakce na aktuální změny legislativy, zvýšená fluktuace zaměstnanců úřadu v rámci odborů úřadu apod .   


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém