Orientační nabídka


 

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D7 u Chlumčan

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu dálnice D7 u obce Chlumčany. Po loňském zprovoznění dálnice u Panenského Týnce tedy pokračuje dostavba D7 dalším úsekem. Dále běží také práce na úseku D7 u Loun.
Tisková zpráva ze dne 25. února 2022
ŘSD ČR
 

 
 

„V rámci stavby bude u Chlumčan vybudována nová kapacitní čtyřpruhová komunikace, která zajistí vyšší bezpečnost a plynulost provozu. V současnosti využívaná silnice I/7 je nevyhovující z hlediska šířkového i výškového uspořádání, s ohledem na bezpečnost je problematické také úrovňové křížení s ostatními komunikacemi. Na silnici je dále patrný vysoký nárůst zejména kamionové dopravy, pro kterou je již dvoupruhová komunikace nedostačující. Nová dálnice naváže z jedné strany na již hotovou část D7 u Sulce, ze strany druhé na aktuálně realizovaný úsek u Loun, který bude v příštím roce zprovozněn. V roce 2023 máme v plánu zahájit také chybějící úseky D7 mezi Slaným a Panenským Týncem ve Středočeském kraji. Jako poslední přijde na řadu úsek u Postoloprt a nejpozději v roce 2028 by tak měla být dálnice D7 kompletně dokončena,“ představil plány na dostavbu dálnice D7 generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

Důvodem výstavby dálnice D7 je také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u  Mostu, Loun a Postoloprt a  zejména strategické průmyslové zóny Triangle, která je jednou z  největších v České republice.

„Tato stavba je obrovským přínosem pro zdejší provoz. Zajistí totiž plynulou a bezproblémovou dopravní obslužnost průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt. Přestavbou dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7 bude cesta z Prahy i Ústeckého kraje do Německa mnohem rychlejší a pohodlnější. Ocení ji tudíž nejen turisté, ale především také místní pendleři,“ řekl při slavnostním aktu radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger.

Hlavní silniční tah Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení Prahy a severozápadních Čech s oblastí Saské Kamenice a návazně se státy Evropské unie.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 144 km dálnic a 59 km silnic I. třídy.

D7 Chlumčany, zkapacitnění

Hlavní trasa:
délka: 4,4 km
kategorie: D 25,5/110
počet všech stavebních objektů: 79
vizualizace stavby: D7 Chlumčany, zkapacitnění

zhotovitel: Metrostav Infrastructure, a. s.
cena stavby dle smlouvy: 1 179 000 000 Kč bez DPH
termín realizace: 2022-2024

ŘSD ČR

 

MAPA
Mapa

 

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl
Generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl

 

Krajský radní pro majetek a investice Tomáš Rieger
Krajský radní pro majetek a investice Tomáš Rieger

 

Kladívka připravená na poklepání základního kamene

 

Poklepání základního kamene stavby

 

Stavba na D7 bude realizována u Chlumčan

 

Tento nový úsek silnice bude zkapacitněn

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 25.2.2022 / 25.2.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies