Orientační nabídka


 

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo dálnici D7 – obchvat u Panenského Týnce

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zprovoznilo dálnici D7 u Panenského Týnce. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění bývalé dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7.
Tisková zpráva ze dne 16. prosince 2021
D7
 

 
 

„Vzhledem k vysokému nárůstu zejména kamionové dopravy již stávající silnice I/7 kapacitně nedostačuje a nesplňuje požadavky na plynulost a bezpečnost provozu. Nevyhovující je zejména šířkové uspořádání a úrovňové křížení s ostatními komunikacemi. Všechny tyto nedostatky nová dálnice na úseku u Panenského Týnce odstranila. Silnice I/7 však takto nepostačuje v celém úseku mezi Slaným a Postoloprty a bude tedy kompletně přebudována na dálnici. U Loun již výstavba probíhá a hned začátkem příštího roku chceme začít stavět dálnici D7 i na obchvatu u Chlumčan. V roce 2023 pak máme v plánu zahájit další tři úseky mezi Slaným a Panenským Týncem,“ představil plány na dostavbu dálnice D7 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Pásku slavnostně přestřihl za účasti ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu v demisi Karla Havlíčka rovněž krajský radní s gescí pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger: „Tato stavba je obrovským přínosem pro zdejší provoz. Díky přestavbě silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7 bude nyní cesta z Prahy i Ústeckého kraje do Německa mnohem rychlejší. Ocení ji tudíž nejen turisté, ale především pendleři. Přeji všem řidičům na tomto novém úseku příjemnou cestu bez nehod.“

Důvodem výstavby dálnice D7 je také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Triangle, která je jednou z největších v České republice.

Hlavní silniční tah Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení Prahy a severozápadních Čech s oblastí Saské Kamenice a návazně se státy Evropské unie. Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 153,5 km dálnic a 71,6 km silnic I. třídy. Celkem se v letošním roce zprovozní 46,5 km dálnic a 22,7 km silnic I. třídy.

D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu

Hlavní trasa:
• délka: 3,5 km
• kategorie: R 25,5/100
• počet všech stavebních objektů: 77

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, s. r. o., Doprastav, a. s., Doprastav CZ, s. r. o.
Cena stavby dle smlouvy: 685 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2019-2021

D7
Nový úsek dálnice D7 v délce 3,5 km u Panenského Týnce

 

D7
Radní Ústeckého kraje Tomáš Rieger při úvodním proslovu

 

D7
Ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček

 

D7
Slavnostní akt přestřižení pásky
foto: Ondřej Hájek

 

D7
Nechyběl ani slavnostní přípitek nealkoholickým šampaňským
foto: Ondřej Hájek

 

D7
Zkapacitnění úseku u Panenského Týnce přitáhlo velkou pozornost

 

D7
Přehled staveb ŘSD ČR v realizaci a k zahájení 2022-2023

 

ŘSD ČR - D7 - Panenský Týnec - otevření obchvatu - 16. 12. 2021

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zprovoznilo dálnici D7 u Panenského Týnce. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění bývalé dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7.
 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 16.12.2021 / 16.12.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies