Orientační nabídka


 

Reforma psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji

 
 
 


    

Strategie reformy psychiatrické péče byla schválena ministrem zdravotnictví v říjnu 2013. V srpnu 2014 byla podepsána Dohoda o partnerství, která vymezuje rámec ESIF pro programové období EU 2014 - 2020. Dohoda o partnerství zahrnuje také reformu psychiatrie, na kterou byly vyčleněny prostředky z operačního programu Zaměstnanost (1,5 mld.) a z Integrovaného regionálního operačního programu (2,25 mld.). Implementace Strategie reformy psychiatrické péče je naplánována na období 2014 - 2023. V červnu 2016 Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR.

„Reforma psychiatrické péče představuje zásadní systémovou změnu. Je to dlouhodobý proces, na kterém již několik let pracujeme a který ještě několik desítek let potrvá. Díky financování z evropských fondů bude tento proces v příštích pěti letech výrazně podpořen. Změny se netýkají jen medicínského oboru psychiatrie, ale celého systému péče o lidi s duševním onemocněním.“ 1

Strategie reformy psychiatrické péče: „Strategie naplňuje vizi o zdravější společnosti, ve které není vysoká kvalita života vyhrazena jen většinové zdravé populaci, ale i skupinám s určitými zdravotními omezeními. Snaží se tedy naplňovat právo všech na lepší a humánnější péči a kvalitnější život obecně. Globálním cílem Strategie je proto zlepšit kvalitu života lidem s duševním onemocněním. Kvalita života úzce souvisí s naplňováním lidských práv duševně nemocných, proto hlavním motivem Strategie je právě důraz na uplatňování, prosazování a naplňování lidských práv duševně nemocných v nejširším možném výkladu.“ 2

         

V současné době se pracuje na aktualizaci SRPP tak, aby reforma psychiatrické péče zahrnula i gerontopsychiatrii, adiktologii a dětskou a dorostovou psychiatrii.

   

1 Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Regionální úřadovnou WHO pro Evropu v rámci bilaterální spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Malý průvodce reformou psychiatrické péče , vyd. Praha: Galén. 2017.

2 Psychiatrická společnost ČLS JEP. Strategie. [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-10-05]. Dostupné z: http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2013/10/SRPP_publikace_web_9-10-2013.pdf

  

 
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém