Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví > Rozvojové a strategické dokumenty > Reforma psychiatrické péče

 

Reforma psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji

 
 
 
 


    

Strategie reformy psychiatrické péče byla schválena ministrem zdravotnictví v říjnu 2013. V srpnu 2014 byla podepsána Dohoda o partnerství, která vymezuje rámec ESIF pro programové období EU 2014 - 2020. Dohoda o partnerství zahrnuje také reformu psychiatrie, na kterou byly vyčleněny prostředky z operačního programu Zaměstnanost (1,5 mld.) a z Integrovaného regionálního operačního programu (2,25 mld.). Implementace Strategie reformy psychiatrické péče je naplánována na období 2014 - 2023. V červnu 2016 Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR.

„Reforma psychiatrické péče představuje zásadní systémovou změnu. Je to dlouhodobý proces, na kterém již několik let pracujeme a který ještě několik desítek let potrvá. Díky financování z evropských fondů bude tento proces v příštích pěti letech výrazně podpořen. Změny se netýkají jen medicínského oboru psychiatrie, ale celého systému péče o lidi s duševním onemocněním.“ 1

Strategie reformy psychiatrické péče: „Strategie naplňuje vizi o zdravější společnosti, ve které není vysoká kvalita života vyhrazena jen většinové zdravé populaci, ale i skupinám s určitými zdravotními omezeními. Snaží se tedy naplňovat právo všech na lepší a humánnější péči a kvalitnější život obecně. Globálním cílem Strategie je proto zlepšit kvalitu života lidem s duševním onemocněním. Kvalita života úzce souvisí s naplňováním lidských práv duševně nemocných, proto hlavním motivem Strategie je právě důraz na uplatňování, prosazování a naplňování lidských práv duševně nemocných v nejširším možném výkladu.“ 2

         

V současné době se pracuje na aktualizaci SRPP tak, aby reforma psychiatrické péče zahrnula i gerontopsychiatrii, adiktologii a dětskou a dorostovou psychiatrii.

   

1 Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Regionální úřadovnou WHO pro Evropu v rámci bilaterální spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Malý průvodce reformou psychiatrické péče , vyd. Praha: Galén. 2017.

2 Psychiatrická společnost ČLS JEP. Strategie. [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-10-05]. Dostupné z: http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2013/10/SRPP_publikace_web_9-10-2013.pdf

  

 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
24.4.2018Koordinační struktura Implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji [PDF, 795 kB]
Koordinační strukturu Implementace Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji schválila Rada Ústeckého kraje dne 21. 3. 2018 svým usnesením č. 013/36R/2018.
Bc. Jana Krpešová
11.7.2017Implementace Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví [PDF, 1,4 MB]
Dne 26. 6. 2017 schválilo Implementaci Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví
v Ústeckém kraji Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 031/6Z/2017.
Ing. Petr Severa
18.10.2016Reportáž z otevření prvního Centra duševního zdraví v Ústeckém kraji
Novou službu pro lidi s duševním onemocněním slavnostně otevřeli 13. 10. 2016 v Chomutově zástupci tří stěžejních subjektů - Fokus Labe, Psychiatrické léčebny Petrohrad a Ústeckého kraje.
Ing. Petr Severa

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém