Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

 
 
 
 

V programovém období Kohezní politiky EU od roku 2014 je na oblast výzkumu a inovací kladen velký důraz, ale čerpání finančních prostředků je podmíněno existencí koncepčního dokumentu, který zaručí, že budou finanční prostředky využity účelně. Tímto dokumentem na krajské úrovni je Regionální inovační strategie Ústeckého kraje.

 

Zásadní roli při zpracování dokumentu měla k tomuto účelu ustavená řídící skupina, která celý proces řídila, nastavovala cíle, priority a opatření i implementační systém.

 

Zpracovatelem Regionální inovační strategie byla vybrána společnost Berman Group.

 

Řídící skupina definovala tři prioritní oblasti:

A.     Lidské zdroje pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti ekonomiky kraje

B.      Transfer technologií a spolupráce výzkumných organizací a podnikového sektoru

C.      Inovace ve veřejné sféře

 

Pro každou prioritní oblast byly ustaveny pracovní skupiny složené z příslušných odborníků. V pracovních skupinách byla navržena opatření a jejich podrobné zpracování – popis, nositel, spolupracující partneři, finanční zdroje.

 

Poslední, ale neméně významnou částí dokumentu je návrh implementace, tedy struktura, která bude koordinovat další kroky při realizaci RIS, vlastní realizaci a monitorování a hodnocení. RIS je koordinována Krajskou radu pro konkurenceschopnost, realizaci a hodnocení bude zajišťovat odbor regionálního rozvoje.

 

Po dokončení byla Regionální inovační strategie Ústeckého kraje předložena k projednání Radě Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválena 26.2.2014.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Rozvojové dokumenty kraje > Regionální rozvoj > Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém