Orientační nabídka


 

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

 
 
 

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (RIS3 ÚK) je strategický dokument, který propojuje veřejný,  podnikatelský a akademický sektor při rozvoji výzkumné, vývojové a inovační aktivity v určitém regionu.

Účelem RIS3 UK je promyšlené a účelné zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na  podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřovat tuto podporu do vybraných prioritních  oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody daného území založené na  využívání znalostí a na inovacích. Existence a realizace RIS3 ÚK tak zároveň představuje základní podmínku  pro uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie (EU) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

RIS3 ÚK je rozdělena do těchto vertikálních priorit (domén specializace):

  • Organická a anorganická chemie,
  • Energetika,
  • Strojírenství/mechatronika,
  • Automotive
  • Nanotechnologie,
  • Digitalizace,vč Průmyslu 4.0, mobility a smart cities,
  • Kulturní a kreativní průmysly.

Pro každou prioritní oblast byly ustaveny pracovní skupiny složené z příslušných odborníků. V pracovních skupinách byla navržena opatření a jejich podrobné zpracování – popis, nositel, spolupracující partneři, finanční zdroje. Poslední, ale neméně významnou částí dokumentu je návrh implementace, tedy struktura, která bude koordinovat další kroky při realizaci RIS, vlastní realizaci a monitorování a hodnocení.

Gestorem RIS3 strategií (jak národní, tak krajských) je Ministerstvo průmyslu a obchodu, spolugestory jsou  Úřad vlády ČR (RVVI) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  RIS3 Ústeckého kraje jako dokument existuje od roku 2014, přičemž poslední aktualizace byla schválena  usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.030/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020.

Nová verze dokumentu (únor 2024)   akcentuje potřebu dekarbonizace ekonomiky a z ní vyplývající ekonomickou  transformaci. Zaměřuje se na nově vznikající oblasti, jako jsou obnovitelné zdroje energie, oběhové  hospodářství a inteligentní města, dále pak na rozvoj cílených iniciativ a programů na podporu inovací v těch  oblastech, kde jsou dispozici vnitřní zdroje (aktiva, znalosti apod.).

Aktualizovaná RIS3 ÚK je postavená na těchto pilířích:

  • Strategie je zaměřena na podporu transformace
  • Zahrnutí jak inovací postavených na vývoji nových technologií, tak inovací postavených na tlaku společenských změn
  • Zaměření strategie na růstové a „nově formující se “ obory

Aktualizace Regionální inovační strategie byla schválena zastupitelstvem Ústeckého kraje 28. 1. 2019, další pak 7. 9. 2020 a prozatím poslední verze 26. 2. 2024.   

 

Odkazy


 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje a cestovní ruch > Rozvoj kraje - 2014 > Rozvojové dokumenty kraje > Regionální rozvoj > Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém