Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > TAB > Aktivity

 

Regionální konference "Ultrajemné částice a zdraví"

 
 

 
 

Dne 16.10.2013 se zúčastnili zástupci projektového partnera Ústecký kraj projektu „TAB – Take a breath!“  regionální konference „Ultrajemné částice a zdraví“ v Drážďanech – Pillnitz. Konference se zúčastnili stakeholdeři projektu „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji“ a další účastníci, zejména z řad odborné veřejnosti. Celkem se zúčastnilo asi 50 osob. Příspěvky jednotlivých přednášejících byly zaměřené na problematiku měření ultrajemných částic, na chybějící legislativu v obou zemích, která by řešila ultrajemné částice. Zajímavé byly přednášky týkající se znečišťování ovzduší vlivem dopravy. V přednáškách zaměřených na vliv ultrajemných částic na zdraví byl zdůrazněn význam velikosti částic, které člověk vdechuje. Čím menší jsou částice, tím jsou nebezpečnější, neboť zůstávají v těle člověka, v buněčné struktuře a prakticky se jich tělo není schopné zbavit.

Společný projekt německých a českých partnerů zkoumá vztah mezi ultrajemnými částicemi a zdravím v bývalém „Černém trojúhelníku“. Cílem projektu je dát regionálním aktérům k dispozici vědecky podložená opatření ke snížení škodlivin v ovzduší. V tomto jsou si oba projekty podobné a pro zástupce projektu „TAB – Take a breath!“ byla konference a následné pracovní setkání všech partnerů dne 17.10. 2013 zajímavé a přínosné pro další práci na projektu TAB.

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 11.11.2013 / 11.11.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém