Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

Regionální stálá konference Ústeckého kraje je ustavena

 
eu
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček svolal na středu 14. ledna ustavující zasedání Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje. Ta bude plnit plánovací, monitorovací a koordinační platformu v průběhu programového období EU 2014-2020 při čerpání eurodotací.
Připravujeme fotografie
 

 
 

V rámci přípravy na programovací období politiky soudržnosti EU 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR doporučilo územním partnerům ustavení Regionální stálé konference, která je sestavena z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje. RSK během své činnosti podle schváleného statutu bude poskytovat podněty a návrhy vycházející z partnerského přístupu v regionu k nastavení a realizaci územní dimenze v rámci jednotlivých operačních programů.

RSK zajišťuje pro území Ústeckého kraje přípravu Regionálního akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020, včetně části vztahující se k financování prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů.

První jednání RSK Ústeckého kraje se uskutečnilo na Krajském úřadu Ústeckého kraje. „Dnešní jednání má za cíl institucionalizovat vznik stálé konference. Vycházíme přitom z dokumentů programového období 2014+ pro čerpání eurodotací,“ uvedl při zahájení hejtman Oldřich Bubeníček, který je současně automaticky předsedou RSK. „Jsem přesvědčen, že tento orgán přispěje k vyrovnání disparit mezi kraji tak, jak byl tento cíl zakotven v Dohodě o partnerství, která upravuje podmínky získávání peněz z evropských fondů. Ústecký kraj, který je dlouhodobě postižen důsledky strukturálních změn, by si takovou podporu zcela jistě zasloužil,“ dodal hejtman.

Místopředsedou RSK se stal zástupce a 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák, který bude současně kraj reprezentovat jako stálý zástupce na úrovni Národní stálé konference. První zasedání dvoukomorové Národní stálé konference se uskuteční v Praze 23. ledna.

V programovém období 2014-2020 dochází k potlačení současné role krajů, které podle zákona dosud měly své volené zástupce ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Dojde k nahrazení této institucionální struktury neformální strukturou, tzv. Regionální stálou konferencí. Ta nebude rozhodovat o jednotlivých projektech a jejich hodnocení, ale bude mít svoji roli při vyhlašování a slaďování výzev k předkládání projektů, čímž by měla ovlivňovat cíleně rozvoj kraje.

Podrobnosti: http://www.kr-ustecky.cz/regionalni-stala-konference-usteckeho-kraje/ds-99727/p1=209641

Připravil: OMK

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 14.1.2015 / 14.1.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém