Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Sociální péče

 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Informace a formuláře pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (s odkazem ke stažení tiskopisů ze stránek ministerstva práce a sociálních věcí)
 

 
 


Informace a formuláře pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).


Na základě § 78 ZSS lze poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci. Pro udělení oprávnění k poskytování sociálních služeb je nutné splnit zákonem stanovené náležitosti, které jsou vymezeny v § 79 ZSS (podmínky registrace).


Podmínkou registrace

je podání písemné žádosti na formuláři, který je ke stažení v elektronické podobě na internetové adrese:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr/cs/welcome/index.jsp (více viz dokument „Žádost o registraci“). Na základě této žádosti je zahájeno správní řízení, ve kterém je posuzováno, zda žadatel splňuje zákonem stanovené registrační podmínky. Tyto podmínky jsou uvedeny v § 79 a § 80 ZSS.


O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky.


POZOR!

Poskytováním sociálních služeb bez oprávnění se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopouští přestupku podle § 107 odst. 1 ZSS, za který se uloží pokuta až do výše 2 000 000 Kč.


Formuláře pro registraci poskytovatelů sociálních služeb


Žádost o registraci sociálních služeb

„Žádost o registraci sociálních služeb" podává právnická nebo fyzická osoba, která hodlá poskytovat sociální služby na území ČR. Součástí tohoto formuláře je i formulář "Údaje o registrované sociální službě", který je třeba vyplnit pro každou registrovanou službu (více viz dokument „Žádost o registraci“).


Žádost zdravotnického zařízení ústavní péče, speciálního lůžkového zařízení hospicového typu či dětského domova o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb

Dle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou se do registru poskytovatelů sociálních služeb povinni na žádost zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52 téhož zákona, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov. Formulář žádosti je k dispozici v odkazu s názvem „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“ (více viz dokument „Zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“).


Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území České republiky
"Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb" podává právnická nebo fyzická osoba, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a která podle § 84 ZSS poskytuje na území České republiky dočasně a ojediněle sociální služby.Kontaktní osoby

pro zodpovězení případných dotazů k registraci poskytovatelů sociálních služeb: 


-     Mgr. Yvona Procházková                475 657 401                  prochazkova.y@kr-ustecky.cz


      (pro oblast Ústí nad Labem)


-     Bc. Romana Bakulová                    475 657 406                   bakulova.r@kr-ustecky.cz


      (pro oblast Most, Chomutov, Teplice a Louny)


-     Bc. Pavlína Jordanov                     475 657 421                   jordanov.p@kr-ustecky.cz


      (pro oblast Děčín, Litoměřice)
Odkazy a dokumenty:

 
Zodpovídá: Mgr. Yvona Procházková
Vytvořeno / změněno: 2.10.2007 / 26.11.2012 | Zveřejnit od-do: 6.6.2007-8.1.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém