Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Rekonstrukce Dětského domova na Střekově

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Karla Rouče, Blesk, (rouc@blesk.cz)
 

 
 

Odpověď pro Karla Rouče, Blesk,  (rouc@blesk.cz) ze dne 11.10. 2006

 

Dotaz (v původním znění):

 

Dobrý den,

paní kolegyně, vracím se ke svému dnešnímu dotazu ohledně účasti ing. Zdenka Kužela z firmy Vario v hodnotící komisi k rekonstrukci Dětského domova na Střekově. Věc zřejmě nelze vyřídit telefonicky, takže raději posílám dotaz písemně. Podle odpovědi, kterou mi zprostředkovala Naďa Kocábková, ing Kužel v komisi nebyl. Z dokladů, které má naše redakce k dispozici, vyplývá něco jiného. Byl nejen členem (za krajskou hospodářskou komoru) ale přímo předsedou komise. Posílám část titulní strany protokolu z otvírání obálek a podpisy členů komise.

Takže můj dotaz zní -

Byl ing. Kužel opravdu členem a předsedou komise?

Můžete mi vysvětlil rozpor ve Vaší odpovědi a dokumenty?

Ing. Kužel a jeho firma Vario jsou projektanty této akce, zároveň zajišťují inženýring, je to v souladu s pravidly veřejných zakázek, aby zároveň stejná osoba předsedala výběrové komisi?

Je v praxi Vaší instituce tento případ ojedinělý?

Předem děkuji za odpověď

Karel Rouč, oblastní redakce

Blesk

 

Odpověď:

 

Podle vyjádření pracovníků investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého úřadu byl ing. Kužela členem a předsedou komise pro posouzení a hodnocení nabídek.  Souhrnně se na položené otázky dá jejich stanovisko vyjádřit  takto:

Kromě toho, že k účasti Ing.Kužela došlo víceméně shodou okolností, tak můžeme obecně konstatovat, že účast zástupce zpracovatele projektu při výběru zhotovitele stavby je vítána, neboť zde zastupuje odbornou část komise a může posoudit nabídky též z pohledu technického obsahu. Rozhodně v tomto případě nedochází k žádnému porušení platné legislativy ani střetu zájmů. Pokud není projektant zastoupen v komisi, mnohdy je zadavatelem vyzýván ke zpracování odborných stanovisek v rámci zadávacího řízení.

Stejně se týká výkonu technického dozoru investora (inženýring), kromě toho na tuto činnost proběhlo samostatné výběrové řízení až následně po výběru zhotovitele (a běžně je do výběru na tuto činnost obesílán též zpracovatel projektu, pokud ji má v předmětu činností).

 

připravila: Naďa Kocábková, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení informací a vnějších vztahů

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

kocabkova.n@kr-ustecky.cz

·           

 

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 23.10.2006 / 23.10.2006 | Zveřejnit od-do: 23.10.2006-23.11.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém