Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Rekonstrukce ÚSP Háj u Duchcova

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Deník Směr (Naďa Kocábková)
 

 
 

Odpověď pro Naďu Kocábkovou (DB - Deník Směr)

Ze dne 14.10.03

 

Otázka:

Jak vypadá situace s uvažovanou  rekonstrukcí Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, údajně finance na to ústav má mít, ale  kolem jsou stále dost problémy. ( zásluhou býv. okr. úřadu ).

 

Odpověď:

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. (dále jen ÚSP) obdržel rozhodnutí o přidělení finančních prostředků od státu na letošní rok ve výši 22,4 milionů korun. Nemůže je ovšem čerpat bez dořešení právních náležitostí, ÚSP není od 1. ledna 2003 účastníkem smluv uzavřených mezi někdejším Okresním úřadem Teplice a společností Skanska CZ, a.s.. Řešení této situace hledá vedle ministerstva financi a ÚSP také legislativně-právní odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V současné době je možné konstatovat, že smlouva o dílo, uzavřená mezi nyní již zrušeným Okresním úřadem Teplice a společností Skanska CZ a.s., nikdy nepřešla na jiný subjekt. Příspěvková organizace tedy může v dostavbě pokračovat pouze tehdy, vstoupí-li zákonným způsobem do práv a povinností objednatele, tedy zaniklého Okresního úřadu Teplice.

V současné době ÚSP Háj u Duchcova jedná o vyřešení smluvních vztahů s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se však od věci distancuje. Zájem na vyřešení nešťastné situace ÚSP má hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Ten byl v odpovědi na dopis adresovaný ministru financí ČR Jiřímu Sobotkovi 7. října 2003 informován, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bude Ministerstvem financí ČR vyzván, aby ve věci dále jednal s cílem převodu práv a povinností z uzavřených smluv ve prospěch ÚSP. Hejtman Jiří Šulc dnes také požádal ředitele územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Josef Pola o svolání jednání na nejbližší možný termín, na kterém bude účasten vedle zástupců orgánů Ústeckého kraje i ředitel Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, to vše s cílem urychlit převod práv a povinností z již uzavřených smluv ze státu na tento ústav a umožnit mu tak čerpání státních dotací.

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 14.10.2003 / 14.10.2003 | Zveřejnit od-do: 14.10.2003-14.11.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém