Orientační nabídka


 

Rodině přátelské prostředí jako diskriminace bezdětných?

001
Síť mateřských center o. s. představuje studii základních výsledků rozsáhlého dotazníkového šetření mezi zaměstnavatelskými subjekty napříč celou Českou republikou kromě Hlavního města Prahy. Dotazníkové šetření probíhalo v rámci projektu Společnost přátelská rodině od dubna do srpna 2012.
Tisková zpráva ze 14. prosince 2012
 

 
 

Vzorek firem byl sestaven kvótním výběrem z aktuální databáze Českého statistického úřadu podle zaměření firem a krajů. Bylo osloveno téměř tisíc zaměstnavatelských firem a odpovědí nakonec přišlo 534.

 

Výsledky dotazníkového šetření odhalily přetrvávající nepoměr v přístupu k zaměstnankyním a zaměstnancům v období, kdy nejvíce potřebují slaďovat rodinné a pracovní povinnosti, tedy v období, kdy mají malé děti. Programy podporující slaďování rodinného a pracovního života zatím nepatří k zaměstnavatelským standardům.

 

Flexibilní formy práce jako nástroj slaďování a rovněž rodinně přátelské benefity nejenže nejsou dostatečně nabízeny, ale ani nejsou dostatečně známy ve své široké škále.  Uváděné důvody, proč nejsou využívány, často vypovídají o nízké informovanosti o rovných příležitostech žen a mužů i o nástrojích slaďování jak mezi zaměstnanci, tak i mezi zaměstnavateli.

 

„Některé názory mne nepříjemně zaskočily, například mezi důvody, kterými respondenti zdůvodňovali, proč firma nenabízí rodině přátelské benefity, se poměrně často opakovalo, že ve firmě pracují jen muži nebo že bezdětní zaměstnanci to považují za diskriminaci,“ přiznává se Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center.

 

Manažerka projektu Klára Vlková dodává: „Překvapilo mne, kolik firem se odmítlo šetření zúčastnit. Zdá se, že rovné příležitosti žen a mužů se u nás stále řadí mezi zpochybňovaná a především zlehčovaná témata. Rezervy však nevidím, jen na straně zaměstnavatelů, také zaměstnankyně a zaměstnanci se musí naučit prosazovat svá práva jako přirozenou součást pracovních podmínek.“  

 

Kontakt: Rut Kolínská, 603 467 289, rut.kolinska@materska-centra.cz

Klára Vlková, 602 178 844, klara.vlkova@materska-centra.cz

 

Příloha: Výsledky dotazníkového šetření

 

Společnost přátelská rodině

 

Projekt rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.

Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC, s.r.o. a Jihomoravský kraj. Aktivity projektu směřují především k zaměstnavatelům – mapování, workshopy, publikace, oceňování certifikátem Společnost přátelská rodině.

Více: www.materska-centra.cz a www.familyfriendly.cz

 

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC více než 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz.

 

01

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 14.12.2012 / 14.12.2012
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém