Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví > Rozvojové a strategické dokumenty > Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020

 
001
Tak zněl název konference, kterou pod záštitou hejtmanky Jany Vaňhové uspořádala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky (NRZP ČR) ve spolupráci s Ústeckou krajskou radou osob se zdravotním postižením (ÚKR ZP) na Krajském úřadě Ústeckého kraje.
Tisková zpráva z 24. října 2012
 

 
 

Odborná konference se zabývala především těmito základními otázkami:

·         Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením?

·         Jsou práva osob se zdravotním postižením dostatečně chráněna?

·         Mají lidé se zdravotním postižením zkušenosti s projevy diskriminace?

·         Kde hledat ochranu a zastání v případech přímé a nepřímé diskriminace?

 

Cílem konference bylo upozornit na současný stav ochrany lidských práv osob se zdravotním postižením. „Domníváme se, že diskriminace zdravotně postižených osob je stále aktuálním, dosud málo řešeným a mnohdy přehlíženým problémem, a to i přes to, že Česká republika má platný antidiskriminační zákon a ratifikovala i Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tato skutečnost může být důsledkem nedostatečné obecné informovanosti o legislativě a především o tom, jaké jsou projevy a formy diskriminace a jak se efektivně bránit,“ řekl předseda ÚKR ZP Jaroslav Slavík.

 

Konference byla určena pro občany se zdravotním postižením, poskytovatele sociálních služeb, zástupce sdělovacích prostředků, pracovníky státní a veřejné správy, neziskové organizace a nadace, odborníky v oblasti uplatňování lidských práv a širokou veřejnost.

 

Své příspěvky na odborném semináři přednesli vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚÚK Ing. Petr Severa, ředitel právního odboru NRZP ČR JUDr. Jan Hutař, Mgr. Jana Kvasnicová z úřadu Veřejného ochránce práv, Odbor pro rovné zacházení, místopředseda NRZP ČR Jiří Vencl a řada dalších odborníků, kteří mají k danému tématu vztah.

 

Konference se konala v rámci informační kampaně projektu „Podpora uplatňování rovných práv osob se zdravotním postižením v České republice“ (zkrácený název „Rovná práva pro všechny“), realizovaný Národní radou osob se zdravotním postižením ČR od prosince 2011 do listopadu 2012; více viz http://www.nrzp.cz/projekty/aktualni-projekty/739-podpora-uplatnovani-rovnych-prav-osob-se-zdravotnim-postizenim-v-ceske-republice.html.

 

Projekt je podpořen Programem Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu PROGRESS (2007 – 2013). Tento program realizuje Evropská komise. Byl zřízen za účelem finanční podpory realizace cílů EU v oblasti zaměstnávání, sociálních věcí a rovných příležitostí, a tím přispívá k dosažení cílů strategie Europa 2020 v uvedených oblastech. Sedmiletý program je určen všem zainteresovaným stranám, jež mohou pomoci vytvářet vhodnou a účinnou legislativu a politiku v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v 27 zemích EU, EFTA-EEA, kandidátských přistupujících zemí EU. Pro více informací viz: http://ec.europa.eu/progress.

 

01
Zájem o konferenci byl velký.

01
Za Odbor sociální péče a zdravotnictví KÚÚK hovořil vedoucí Ing. Petr Severa.

01
Pro sluchově postižené byl zajištěn simultánní přepis...

01
...a pro neslyšící tlumočení do znakového jazyka.

01
Ředitel legislativního odboru NRZP JUDr. Jan Hutař (vlevo) a předseda ÚKR ZP Jaroslav Slavík

 

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 24.10.2012 / 24.10.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém