Orientační nabídka


 

Rozvoj činnosti destinace České středohoří byl projednán na správní radě

V pátek 18. února 2022 proběhlo již 29. jednání správní rady Destinační agentury České středohoří, o. p. s., a to v jejím litoměřickém sídle. Ústecký kraj je jedním ze zakladatelů destinační agentury a významně přispívá nejen na chod agentury, ale také na spolufinancování dalších realizovaných dotačních projektů v rámci platných strategií.
Tisková zpráva ze dne 18. února 2022
DA České středohoří, o. p. s.
 

 
 

Správní radu vede od roku 2021 jako předseda radní Ústeckého kraje Tomáš Rieger, který díky své letité zkušenosti z působení v Památníku Terezín zná vnitřní potřeby rozvoje cestovního ruchu a je průběžně nápomocen radou i podporou v Radě Ústeckého kraje k rozvoji destinace.

„Na programu jednání byly vedle administrativních záležitostí a rozpočtu pro letošní rok jednotlivé rozvojové projekty. Na jaře bude dokončena výstavba vzorového stellplatzu ve Velemíně, který je spolufinancován Ústeckým krajem. Zároveň s ním se podařilo dokončit sociální a ubytovací zázemí na hoře Milešovce, kde destinační agentura provozuje již pohostinské služby a Veberovu nouzovnu a pečuje o vrchol jako celek,“ přiblížil program jednání správní rady její předseda a radní Ústeckého kraje Tomáš Rieger.

„Za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a účelové dotace Ústeckého kraje je připraven k realizaci marketingový projekt pro letošní sezónu kombinující více druhů médií a lákající jak do kopců Středohoří, tak na kole nebo lodí k řece Labi a nákupu místních produktů pod regionální značkou České středohoří. Součástí je propagace zaběhlých i nových produktů cestovního ruchu – Okruh církevní památky Litoměřice, Barokní trojúhelník v Zahradě Čech, Nespočet krás, jedno jméno… a dalších,“ doplnil informace ředitel destinační agentury Luděk Jirman.

Za obdobné podpory je připravován projekt Smart destinace, který si klade za cíl získání dat
o návštěvnosti a potřebách návštěvníků včetně jejich chování. Data budou využita pro plánování „tvrdých“ i „měkkých“ aktivit v dalších letech. Jako pilotní místa byla vybrána: jezero Milada u Ústí nad Labem, hora Milešovka a Říp a pevnostní město Terezín. Data z Labské stezky a infocenter a dalších zdrojů jsou napojena automaticky.

Projednány byly rovněž možnosti využití Fondu spravedlivé transformace pro rozvoj služeb cestovního ruchu a potřebnou doprovodnou infrastrukturu ve spolupráci s dobrovolnými svazky obcí na Litoměřicku. Zároveň byly diskutovány projekty „kulturního turismu“ a jejich případné zapojení do projektu Kreativní Ústecký kraj.

V neposlední řadě se členové správní rady zabývali turistickou dopravou – nejen destinačním cyklobusem a jeho integrací do Dopravy Ústeckého kraje, ale také integrací vybraných labských přívozů a zpřehledněním nabídky lodní dopravy financované v rámci Dopravy Ústeckého kraje. Pro podporu cyklistky mezi vrcholky bude za podpory kraje proznačena nová cyklotrasa z Verneřicka směrem k Labské stezce na Děčínsku, respektive Úštěcku a Štětsku.

Poprvé se jednání správní rady účastnil zástupce statutárního města Ústí nad Labem, které se dosud zapojovalo do činnosti agentury v běžných záležitostech marketingu a materiálů, ale nyní se již podílí
i finančně s cílem aktivně se účastnit budoucích projektů destinační agentury, které mají vliv
na rozvoj turismu v krajském městě a jeho okolí.

V rámci spolupráce s městem Ústí nad Labem byla řešena údržba Labské stezky, klíčového produktu cestovní ruchu, který má město v majetku v délce přes 20 km z celkových 90 km na území kraje. Většina cyklostezky je pod správou příspěvkové organizace Ústeckého kraje Krajská majetková, p. o., ve spolupráci s destinační agenturou. Pod její správu nově spadá také kousek cyklostezky Ploučnice.

Destinační agentura České středohoří, o. p. s., byla založena na sklonku roku 2011 Ústeckým krajem, městem Litoměřice a Biskupstvím litoměřickým za účelem propagace a podpory turismu v oblasti Zahrady Čech, Českého středohoří a na Ústecku. Klíčovým tématem je cykloturistika nejen na Labské stezce, propagace vodní cesty Labe a regionální značka České středohoří pro podporu místních producentů.

Správní rada DA České středohoří, o. p. s.
Předseda správní rady DA České středohoří, o. p. s., a krajský radní Tomáš Rieger (u tabule)

 

Labská stezka (cyklostezka)

 

Labská stezka (cyklostezka)

 

Labská stezka (cyklostezka)

 

Labská stezka (cyklostezka)

 

Milešovka - dominanta Českého středohoří
Dominanta Českého středohoří - hora Milešovka

 

 

Labská stezka (cyklostezka)
Labská stezka - cyklostezka podél řeky Labe

cyklostezka Ploučnice
Cyklostezka Ploučnice - také pod správou DA České středohoří

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 18.2.2022 / 18.2.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies