Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Rozvoj Ústeckého kraje podpoří další dva mezinárodní projekty – o lidském zdraví a budoucnosti venkova

 
logo ÚK
Začátkem prosince 2010 proběhlo jednání monitorovacího výboru programu Central Europe, kde byly schváleny dva mezinárodní projekty, na nichž se Ústecký kraj podílí. První z projektů nese označení „TAB – Take a Breath!“ (Nadechni se!), druhý projekt „EuRuFu“ je zaměřen na budoucnost evropského venkova.
 

 
 

„Do obou projektů je Ústecký kraj zapojen jako významný partner. Témata jsou velice aktuální a věřím, že řešení na mezinárodní úrovni přinese zajímavé výsledky“, řekl Radek Vonka, člen rady Ústeckého kraje pro regionální rozvoj.

„TAB – Take a Breath!“ (Nadechni se!) je projekt, jehož cílem je snížit dopad znečištění na lidské zdraví. Především jde o znečištění pocházející z průmyslu, dopravy a vytápění domácností. Takto trpí řada evropských regionů a mnohde není v legislativě místo na kontrolování znečišťovatelů. Projekt vede maďarské město Esztergom a za Ústecký kraj bude realizován odbory regionálního rozvoje a životního prostředí. V rámci projektu TAB půjde o pečlivé shromažďování dat o znečištění, sledování stavu podle mezinárodních standardů a v neposlední řadě o rozšíření povědomí o problému nejen ve společnosti, ale i ve veřejném a soukromém sektoru. Výstupy a výsledky projektu pomohou významnou měrou k financování investic na snížení dopadů znečištění na naše zdraví. Vedle toho také budou mít vliv na evropské a národní legislativy.

Z jiného soudku je druhý projekt, ten je zaměřen na budoucnost evropského venkova –EuRuFu“ (European Rural Futures). Tento projekt připravuje Ministerstvo pro výstavbu, územní rozvoj a dopravu v Durynsku společně s univerzitou v Erfurtu. Vedle německého zastřešení se na projektu podílí za Českou republiku právě Ústecký kraj, dále pak Rakousko, Maďarsko, Polsko a Itálie. EuRuFu je zaměřený na řešení problémů venkova. Protože venkov je specifické území, ve kterém lze studovat celou řadu konkrétních problémů, je projekt nasměrován zejména do oblasti sociální péče a zdravotnictví, vzdělávání, místních ekonomik a pracovních příležitostí, dopravy a mobility. Ústecký kraj vede studie a pilotní projekty například v oblasti sociální infrastruktury, předškolního vzdělávání na venkově, zvyšování kvalifikace obyvatel či vytváření podmínek pro začínající podnikatele právě na venkově.

Oba projekty jsou v dnešní době více než důležité. Ať vliv průmyslu na lidské zdraví či problémy venkova, obojí je téma mezinárodního rozsahu. Tato témata vyžadují mezinárodní přístup, čili spolupráci a společné kroky, kterými se budou postupně řešit.

„Společné výsledky budou interpretovány ve všech zapojených zemích a dalším zemím mohou být příkladem“, dodal Radek Vonka.

Připravilo oddělení RR a CR

1

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 13.12.2010 / 13.12.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém